Pressmeddelanden

  • Vårdnadshavare har stor tilltro till förskolan

    Vårdnadshavare vill gärna vara delaktiga i förskolan men helst inte vara med och fatta några beslut. Detta trots att det står i förskolans läroplan om undervisning och att vårdnadshavare ska vara delaktiga i förskolans utbildning på olika sätt. Det visar en studie från Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University (JU).
  • Samverkan ökar lärandet – ett led till att förbättra medborgares livsvillkor

    Nu ska forskningen göras mer tillgänglig för socialförvaltningen i Jönköpings kommun. Forskare från Hälsohögskolan vid Jönköping University och Lunds universitet har tillsamman med Jönköpings kommun startat projektet ”Mot ett Socialförvaltingsuniversitet – samverkan mellan praktik och akademi”. Det övergripande målet är att förbättra medborgares livsvillkor.
  • UR tar hjälp av JU-forskare

    Sveriges Television sänder just nu den fjärde säsongen av det populära TV-programmet ”Seniorsurfarna”. Då programmet är en produktion av UR (Utbildningsradion) finns det ett utbildningsmaterial bundet till programmet och detta material är framtaget av Ulli Samuelsson, utbildningschef på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University (JU).

Kontakt

Press

press@ju.se

Presstjänst

073- 910 17 53 

Jönköping University i sociala medier

Facebook

Twitter

Denna modul är inte konfigurerad än.

Vertikals – vår forskarblogg

Vertikals är Jönköping Universitys plattform för att göra forskningen mer synlig för en bred publik. Målet är att riva barriärerna mellan akademi och samhälle och ge möjlighet till en mer direkt dialog.