Högskoleservice främsta uppgift är att vara ett serviceorgan för Jönköping University så att högskoleverksamhet på internationell och hög vetenskaplig nivå ska kunna bedrivas.

Högskoleservice mission

Högskoleservice skapar förutsättningar för utbildning, forskning och samverkan vid Jönköping University

  • Vi ger professionellt stöd och bidrar till kvalitet
  • Vi är proaktiva och driver utveckling
  • Vi är samordnade och arbetar integrerat i verksamheten

Högskoledirektör

Eva Gipperth är högskoledirektör på Högskoleservice. Som högskoledirektör ansvarar hon för Jönköping Universitys supporttjänster.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen består av högskoledirektör, verksamhetsstrateg, avdelningschefer och sekreterare till högskoledirektör. 

Organisationsplan

Högskoleservice organisation är uppdelad i tio avdelningar.

Organisationsskiss Högskoleservice

Klicka på bilden för förstoring