Högskolan för lärande och kommunikation

Hos oss är digitalisering, inkludering och hållbarhet viktiga ledord. Vi bedriver forskning inom om lärandepraktiker och hållbar kommunikation, och har ett nationellt kunskapsspridningsuppdrag kring livslångt lärande. Genom vår mångfacetterade verksamhet bedriver vi utbildning och forskning med tydligt värde för både akademi och samhälle. 

Högskolan för lärande och kommunikation erbjuder program inom kommunikation och marknadsföring, internationellt arbete, HR och lärarutbildning. För oss är det viktigt att ha ett nära samarbete med det omgivande samhället, bland annat genom att inkludera VFU i alla utbildningar och genom att erbjuda skräddarsydd kompetensutveckling.

Händer på Högskolan för lärande och kommunikation

Kontakt