På Hälsohögskolan förbereds du för en föränderlig framtid i en kreativ studiemiljö. Vi är stolta över att kunna erbjuda utbildningar som i nationella utvärderingar fått mycket bra omdömen och lyfts fram i massmedia som goda exempel.

Våra utbildningar är uppskattade av studenter och har gott anseende hos arbetsgivare. En framgångsfaktor är att vi arbetar tillsammans med studenterna för att ständigt kunna förbättra utbildningen. 

Den praktiska delen av utbildningen planeras tillsammans med yrkesverksamma handledare. De liksom vi är mycket måna att du får en bra utbildning och vill att du ska bli den allra bästa medarbetaren efter din utbildning.

Internationalisering ser vi som självklart och mycket betydelsefullt. På Hälsohögskolan erbjuds studenter, lärare och forskare en spännande internationell miljö, både utomlands och på hemmaplan. Du kan välja att under ett halvår förlägga dina studier vid något av våra 70 partneruniversitet världen över. I ett samhälle där många i befolkningen har en annan kulturell bakgrund krävs kompetens om globala sammanhang. Människor som arbetar med människor har ett stort behov av kunskaper om och förståelse för andra värderingar och sätt att leva.

Det finns även goda möjligheter att studera vidare. Vi erbjuder specialistsjuksköterskeprogram och masterprogram som ger behörighet till forskarutbildningen efter motsvarande ett års heltidsstudier och efter två år har du fått en bra utbildning för  t ex ledarskapsbefattningar. Forskarskolan på Hälsohögskolan har en tvärvetenskaplig grund och erbjuder en fördjupad ämneskunskap. Ämnena som erbjuds inom forskarskolan är Handikappvetenskap, Hälsa och vårdvetenskap och Välfärd och socialvetenskap.