Tekniska Högskolan är sedan oktober 2013 miljödiplomerad av Jönköpings kommun. Detta innebär att vi arbetar aktivt och strukturerat med miljörelaterade frågor.

Följande punkter är ett utdrag av vad som ingår i Tekniska Högskolans miljöarbete:

  • implementerar hållbarhet i undervisning och forskning
  • förbättrar möjligheterna för webbmöten samt distansundervisning
  • hittar vägar för att minska miljöbelastningen i samband med personalens resor
  • utökar källsorteringen i skolans lokaler
  • rensar bort farliga kemikalier samt arbetar aktivt för en säker kemikaliehantering
  • följer upp miljöcertifiering hos sina leverantörer
  • utbildar och informerar personal om hållbar utveckling

Miljöarbetet drivs av miljöansvarig, via miljörådet som håller regelbundna träffar under terminerna. Miljörådet består av representanter från varje avdelning samt HI TECH.

Tekniska Högskolan lyder under en gemensam miljöpolicy Pdf, 78 kB.inköpspolicy Pdf, 1.2 MB. och resereglemente Pdf, 25.7 kB. som gäller för hela Jönköping University.

På Jönköpings kommuns hemsida kan du läsa mer om miljödiplomering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..