Den gemensamma visionen är att skapa en nationellt ledande tandläkarutbildning och en odontologisk centrumbildning som bedriver praktiknära utbildning, forskning och utveckling i samverkan såväl nationellt som internationellt.

Detta kommer att ge fler tandläkare och bidra till en jämlik tandvård över hela Sverige.

Vår vision

Vi skapar en nationellt ledande tandläkarutbildning och odontologisk centrumbildning som bedriver innovativ praktiknära utbildning, forskning och utveckling.

 

Vi samlar odontologi, oral hälsa, medicin och teknik för en gränsöverskridande kunskapsutveckling i samverkan med Sveriges regioner. Detta nära samarbete ger kliniskt vältränade studenter, förutsättningar för en mer jämlik tandvård och driver utvecklingen mot en bättre tandhälsa.

 

Vi arbetar i nationella och internationella nätverk.

Film som beskriver visionen

Odontologiskt centrum för tandvård

En helt ny byggnad planeras i anslutning till Hälsohögskolan. I framtiden visualiserar vi att det i byggnaden ska inrymmas tandvårdsutbildningar för både tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor. 

Centrumbildningen samlar odontologi, oral hälsa, medicin och teknik för en gränsöverskridande kunskapsutveckling med banbrytande digital teknik, och vi samverkar med Folktandvården och Sveriges regioner över hela landet. Detta möjliggör en omfattande verksamhetsförlagd praktik runt om i Sverige, som ger kliniskt mer vältränade studenter än någonsin tidigare, och skapar förutsättningar för en mer jämlik tandvård och bättre tandhälsa. Inrättandet av utbildningen kommer att ge hela Sverige tillgång till fler och mer kliniskt mogna tandläkare. Dessutom kommer satsningen att ge fler både lärare och forskare inom tandvård och tandhälsa.

Vision av odontologiskt centrum