Icon för konferenser och nätverk

Möten och erfarenhetsutbyten är viktiga delar inom samverkan. Vi vill bygga vidare på den starka tradition vi har kring kunskapsförmedling och kunskapsutveckling genom att välkomna dig till våra konferenser och nätverk!


Konferenser

Jönköpings kommun och Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University arrangerar varje november konferensen Teori och praktik i samverkan som en mötesplats för praktiker och forskare. Läs mer här.

Nätverk

Tankesmedjan DoIT (Delaktighets- och Inkluderings-Tankesmedjan) vill, genom samtal och reflektion, sätta fokus på utmaningar vi möter i samhället idag och diskutera olika perspektiv på delaktighet, inkludering, jämlikhet och lärande bortom enskilda kategorier som kön, etnisk tillhörighet, klass, funktionsnedsättning m.m. Detta görs genom träffar en-två gånger per termin.


Syftet med alla DoIT-träffar har varit och är att kontinuerligt mötas och samtala i en form som kombinerar nätverksskapande, kultur, forskning och praktik från olika sektorer. I DoIT möts vi över samhällssektorer i en gemensam strävan efter att lära av varandra och att bidra till varandras arbeten.


Ytterligare information samt kontaktuppgifter hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fritidspedagogiskt seminarium är en mötesplats för lärare, fritidshemspersonal, lärarutbildare, rektorer, studenter, förvaltningspersonal med flera med intresse för det fritidspedagogiska området. Träffarna sker två gånger per termin.


Genomförda seminarium 2021:

24 februari Pdf, 228.2 kB, öppnas i nytt fönster.

15 september Pdf, 103.2 kB, öppnas i nytt fönster.

13 oktober Pdf, 97.4 kB, öppnas i nytt fönster.

10 november Pdf, 101 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Kommande seminarium:

Datumen för 2022 presenteras inom kort.

 

Kontaktperson: Niklas Elofsson

Historielärarnas förening i samarbete med historieämnet vid

Malmö universitet

Linköpings universitet

Högskolan Dalarna

Karlstads universitet

Jönköping University

 

Välkommen till ämnesfortbildning i historia: Hur synliggör vi barns villkor i historien?

TISDAG DEN 1 FEBRUARI 2022 KL. 18-20


Välkommen till en kväll med ämnesfortbildning i historia. Historielärarnas förening har bjudit in två av landets ledande forskare på området, professor Maria Sjöberg (Göteborgs universitet) och professor Johanna Sköld (Linköpings universitet) för att i två korta presentationer ge perspektiv på barns villkor i historien.


Utifrån presentationerna (som ges på länk via Zoom) följer ett kollegialt erfarenhetsutbyte där vi deltagare får möjlighet att förutsättningslöst diskutera temat med varandra: när och på vilka sätt synliggörs barn i vår historieundervisning?


Fortbildningen är kostnadsfri och vänder sig till alla som undervisar i historia i grundskolan och gymnasiet. Du kan delta antingen genom att komma till något av ovanstående lärosäten, eller genom ta del av den enbart via Zoom.

För dig som deltar på plats erbjuds kaffe till självkostnadspris.


FÖR ANMÄLAN TIIL FORTBILDNINGSKVÄLLEN VID JÖNKÖPING UNIVERSITY: SAL Ha209

Skicka ett mejl till Weronica Ader, Jönköping University: weronica.ader@ju.se senast fredagen 28/1 2022.


FÖR ENBART DIGITAL MEDVERKAN PÅ ZOOM

Gå in på https://du-se.zoom.us/j/9781633664 mellan kl. 18-20 den 1 februari. Här sker samtalen med kolleger från när och fjärran i break-out-rooms.


FÖR ANMÄLAN TILL FORTBILDNINGSKVÄLLEN VID NÅGOT AV DE ANDRA LÄROSÄTENA

Gå in på HLF:s webbplats för mer information: https://historielararna.se/

Dela gärna inbjudan vidare till kollegor i ämnet historia.

Varmt välkomna!


Kontaktperson: Weronica Ader

Litteraturdidaktiskt nätverk (LDN) är till för forskare och lärare från landets lärosäten och har som syfte att synliggöra och stärka litteraturdidaktik i skola, akademi och samhälle beträffande såväl forskning som praktik. LDN samlar lärare och forskare inom litteraturvetenskap, svenska, svenska som andraspråk, engelska och moderna språk kring frågor som rör skönlitteratur och undervisning i skola och högskola.


Ytterligare information samt kontaktuppgifter hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationell Religionsdidaktisk Mötesplats arrangeras tillsammans med Nationellt Forum för Religionsdidaktisk/pedagogisk forskning (NFR) och Föreningen Lärare i Religionskunskap (FLR). Det är ett nationellt projekt där liknande träffar kommer att äga rum samtidigt på olika lärosäten runt om i landet. Vår förhoppning är att en plattform ska skapas för att utveckla givande relationer och ömsesidiga kunskapsutbyten mellan skola och lärosäten, mellan undervisning och forskning, och vi hoppas att du vill vara en del av detta.


Genomförda träffar:

10 mars - Tema: Den reviderade kursplanen i religionskunskap

21 april - Tema: Bedömning i religionskunskap

12 oktober - Tema: Nya religiösa rörelser

 

Kommande träffar:

 

Kontaktperson: Weronica Ader