Om oss

Jönköping University är ett modernt lärosäte som kännetecknas av internationalisering och entreprenörsanda. Inom både utbildning och forskning har Jönköping University ett nära samarbete med näringsliv och samhälle.

Jönköping University har cirka 14 000 studenter, varav cirka 1 980 är internationella. Lärosätet har cirka 900 anställda och samarbetar med cirka 320 internationella partneruniversitet och cirka 800 partnerföretag samt 1 000 partnerskolor inom lärarutbildningen.

Lärosätet är ett av de främsta inom internationellt studentutbyte och hör till de bästa i Sverige när det gäller att attrahera avgiftsbetalande studenter.

Varifrån kommer våra inresande studenter?

  • Legend

Utbildning och forskning

Jönköping University erbjuder cirka 100 program/inriktningar på grund- och avancerad nivå och förbereder studenter för att verka i ett internationellt sammanhang.

Fokus inom forskning är entreprenörskap, ägande och förnyelse; industriell produktframtagning i samverkan, särskilt tillämpningar i tillverkande företag och näraliggande tjänsteföretag; bevarande och återskapande av individers hälsa, välbefinnande och välfärd; och lärandet och kommunikationens villkor. 

Jönköping University bedriver även uppdragsutbildning samt ger även förberedande utbildningsprogram för internationella studenter genom Pathway programmes.

Forskarutbildning

Jönköping University har examensrätt för forskarutbildning inom vetenskapsområdet humaniora-samhällsvetenskap.

Inom teknik får högskolan utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom examensområdet Industriell produktframtagning. 

Våra skolor

320

partneruniversitet

1 980

internationella studenter

100

olika länder