JIBS erbjuder utbildningar på kandidat-, magister-, master- och forskarnivå. Våra program ges på engelska, med undantag för några kurser inom Civilekonomprogrammet. 

Two students in the JIBS lobby

JIBS har den oöverträffat högsta andelen studentutbyte i Sverige och en av de högsta i världen. För närvarande reser mer än fyra av fem programstudenter (85 procent) utomlands minst en termin, ofta ett år, till något av de 150 partneruniversiteten över hela världen. På motsvarande sätt tar JIBS emot studenter, lärare och forskare från utlandet, vilket innebär att internationaliseringen startar redan på hemmaplan.

Program på grundnivå

JIBS erbjuder fyra utbildningsprogram på kandidatnivå som ges helt på engelska. Programmen omfattar tre års heltidsstudier (180 p).

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet är en fyraårig yrkesutbildning (240 hp) med två inriktningar: företagsekonomi och nationalekonomi.

Student in library

Program på avancerad nivå

Om du vill bygga på din utbildning och få en internationellt gångbar och eftertraktad masterexamen, kan du välja ett av JIBS masterprogram.

Alla kurser ges på engelska och du läser tillsammans med studenter från hela världen. Det skapar en internationell atmosfär som är svår att hitta någon annanstans. Om du väljer ett tvåårigt program har du dessutom möjlighet att läsa en termin utomlands.

Du kanske precis är färdig med dina tre år på något av våra kandidatprogram, eller har läst på en annan högskola. Eller så kanske du har arbetat några år och vill utöka din kompetens. Våra program på avancerad nivå bygger på vår världsledande forskning inom områden som entreprenörskap, internationell handel, regional ekonomi, finansiell ekonomi, informatik, familjeföretag, logistik, affärsutveckling och innovation.

Yrkeshögskoleutbildning