Forskarskolan Hälsa och Välfärd finns vid Hälsohögskolan på Jönköping University. Forskarskolan har en bred ansats av teorier, metoder och kunskaper från skilda områden inom vetenskapsområdet humaniora och samhällsvetenskap. 

Forskarutbildningsämnen

Forskarskolan Hälsa och Välfärd har en tvärvetenskaplig grund. Som doktorand kan du välja att fördjupa dig inom något av följande forskarutbildningsämnen:

Den tvärvetenskapliga ansatsen syftar till att ge en ökad förståelse för andra ämnen och professioner inom vård och omsorg. Detta i sin tur gynnar samverkan och sätter individens eller patientens behov i fokus.

Examen

Studierna i forskarutbildningen leder till en filosofie licentiatexamen eller en filosofie doktorsexamen inom respektive ämne. Avhandlingen skrivs med ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Forskarutbildningen omfattar kurser på forskarutbildningsnivå om totalt 30 hp för licentiatexamen och 60 hp för doktorsexamen. Utöver detta skriver doktoranden ett avhandlingsarbete som omfattar 90 hp respektive 180 hp.

Mer information om forskarutbildningskurserna hittar du här.

Sök till forskarutbildningen vid Hälsohögskolan

Den som vill bli doktorand vid Forskarskolan Hälsa och Välfärd kan ansöka på två olika sätt:

  1. Den presumtiva doktoranden söker en av Hälsohögskolans utannonserade doktorandtjänster enligt de anvisningar som angivits i annonsen.
  2. Den presumtiva doktoranden har intyg på finansiering, motsvarande två års forskarutbildning på heltid till licentiatexamen eller fyra års forskarutbildning på heltid till doktorsexamen, via externa forskningsmedel. Huvudhandledare och presumtiv doktorand kontaktar sedan forskarskolans föreståndare.