Vi erbjuder lärarutbildningar och program inom kommunikation, globala studier och HR. Våra program innehåller både teoretiska och praktiska moment och står på en vetenskaplig grund. Studenter får tidigt ta del av pågående forskning. Här finns en kreativ studiemiljö med många mötesplatser och en nära kontakt mellan lärare och studenter.

Utbildningsprogram

Program på grundnivå

Vi erbjuder lärarutbildningar och program inom kommunikation, globala studier och HR. I alla program ingår minst 5 veckors verksamhetsförlagd utbildning. 

Se alla program på grundnivå

Masterprogram

Masterprogrammen inom Social Sciences of Sustainability

Vi erbjuder masterprogram inom medie- och kommunikationsvetenskap, lärande och globala studier. Studiemiljön kallas Social Sciences of Sustainability och programmen har ett gemensamt fokus på hållbarhet.

För att möta dagens behov och framtida generationers utmaningar krävs ett samlat grepp kring innovationer och förändringsarbete kopplat till kommunikation, lärande och hållbar utveckling. I några kurser samläser studenterna i de olika programmen för att få ett bredare perspektiv på hållbarhetsfrågorna.

Programmen ges på engelska och är öppna för inresande programstudenter. Undervisningen är campusbaserad med vissa digitala inslag. Programmen erbjuds som 1-årigt (60 hp) och 2-årigt (120 hp).

Sustainable communication - SusCom

Learning, Digitalization, and Sustainability - LeaDS

Global Studies: Sustainable Societes and Social Change - GlobalS

Fristående kurser

Om du vill kombinera arbete med studier, eller själv komponera din examen utan att läsa ett program, har vi ett stort utbud av fristående kurser. Fördelen med att läsa fristående kurser är att du kommer åt precis den kunskap som du vill ha. Du kanske behöver komplettera tidigare utbildning med en kurs med koppling till ditt arbete, eller också vill du helt enkelt läsa en kurs för din egen bildnings skull? Kanske har du aldrig tidigare studerat på högskola och är nyfiken på vad det innebär? För dig som vill spetsa din kompetens finns möjligheten att läsa fristående kurser på avancerad nivå. Du har stor möjlighet att skapa din egen profil på utbildningen så länge examenskraven uppnås. Här presenteras några av våra fristående kurser av kursansvariga.

Forskarskola

Högskolan för lärande och kommunikation bedriver forskarutbildning inom lärande och kommunikation.

Fortbildning och kompetensutveckling

Uppdragsverksamheten innefattar fortbildning och kompetensutveckling för personal inom förskola, skola, offentlig förvaltning och näringsliv.

Verksamhetsförlagt utbildning

Genom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) får studenterna kontakt med sitt framtida yrkesområde. VFU om minst 5 veckor ingår i alla utbildningsprogram.