• Al-MMC (ProForAl) - Egenskaper och formbarhet hos Al-SiCp MMC
 • ALL4HYDRO II - Legeringsutveckling för väterelaterade applikationer
 • Augmented Lagrangian Methods
 • Balbas - Bränslecell med Aluminium som basmaterial
 • CIRCUMET - CIRCULAR METAL COMPONENTS FOR SWEDISH MANUFACTURING INDUSTRY: COMPETENCE DEVELOPMENT ON THE MAST
 • Cleancon II - Clean Construction Machinery - Främja användningen av nollemissionsarbetsmaskiner inom bygg- och anläggningsprojekt och kommunal drift samt driva på marknaden genom upphandling och dialog inom hela aktörskedjan.
 • ClimAl (ALSCRAM2) - Secondary Al for sheetmetalforming
 • DEC-HEF (Design and ElectroCrystallization of High Entropy thin Films)
 • EICAl - corrosion fatigue of recycled Al
 • EVIDENT
 • Grönt ljus - Genom ökad rörlighet mellan Fagerhult och JTH är projektets mål att identifiera nya material och processer för ersättning av komponenter med hög klimatpåverkan.
 • HEeGg - Hållbart och Energieffektivt Gjutgods - Projektet syftar till att utveckla metoder för att använda återvunnen aluminium för kostnadseffektiv tillverkning av komponenter. Verifieringstekniker kvalitetssäkrar den smälta metallen inför gjutning för att tillverka återvunna komponenter med hög och jämn kvalitet. Projektet har goda möjligheter att öka resurseffektiviteten genom att recirkulera aluminium och öka återvinningsgraden.
 • IFT: JÖNKÖPING
 • InREAL
 • KliRAl - Climate adapted purified Aluminium
 • LCF-PP - Low carbon footprint Polypropylene for sustainable development and circular economy
 • LISA - Low Impact of Sustainable Aluminium
 • LOWEAR - Low density, wear-resistant Fe-based alloy development
 • MaReAl - Manufacturing of Al-MMC brake discs from recycled Al-Si alloys.
 • PolyComp - Lektor inom polymerer och polymerkompositer – strategisk rekrytering
 • RECASTing - RECycling steel Alloys to develop sustainable high performance high-entropy STeels
 • RESA - Reducerad elanvändning i smälthanteringsprocessen hos aluminiumgjuterier