Till ledningens förfogande och till stöd för verksamheten finns vd-kansli. Vd-kansliet leds av vd.

Inom vd-kansliet finns följande stöd och ledningsfunktioner:

 • Vd
 • ​Vd-sekreterare
 • Forskningschef
 • Forskarskoleledare
 • Forskningskoordinator
 • Forskningshandläggare
 • Utbildningschef
 • Operativ chef
 • Samverkanschef
 • Kvalitetsansvarig
 • Internationaliseringsansvarig
 • Chef för Yrkeshögskoleverksamheten
 • Projektkoordinator

Personal

Personal vid vd-kansliet hittar du här.