Matematik, fysik och kemi

Kunskaper i matematik och de naturvetenskapliga ämnena fysik och kemi är den grund som många tekniska tillämpningar vilar på.

Avdelningen för matematik, fysik och kemi

Avdelningschef

Strategiska partners

Partners: 1000+ företag

Ackreditering i samverkan