student
Sidan uppdaterad 2013-06-17

Tentamen och omtentamen

All tentamen vid Jönköping University koordineras av Tentamensteamet inom Utbildningsstöd vid Högskoleservice.

VIKTIG INFORMATION

Från och med 11 mars kommer dörrarna till tentamenssalarna att stängas och låsas 10 minuter före tentamensstart.

Förmiddagspass: 08:50
Eftermiddagspass: 13:50

Det andra insläppet kommer att fungera som tidigare. Är du sen blir du insläppt 30 minuter efter tentamensstart.

Förmiddagspass: 09.30
Eftermiddagspass: 14.30

Anmälan till tentamen

Du gör anmälan via StudentLadok Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller via appen JU Mobile senast 10 dagar innan tentamenstillfället. Gör du anmälan via JU Mobile får du en bekräftelse på din anmälan via e-post.

Tentamensanmälan via StudentLadok genererar inget bekräftelsemail eller någon notis.

Lokal för tentamen läggs löpande in i StudentLadok, JU Mobile och på tentamensschemat för respektive fackhögskola.

Under tentamen

Under tentamen måste du kunna visa giltig fysisk legitimation.

Godkänt legitimation vid tentamen är:

  • Giltigt svenskt körkort
  • Giltigt svenskt pass
  • Giltigt svenskt nationellt ID-kort
  • Giltigt JU-kort märkt med ”Identity Card”
  • Utländskt pass: Giltigt, inplastat och ha text på engelska, franska eller spanska.

(ref. https://polisen.se/tjanster-tillstand/pass-och-nationellt-id-kort/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)

Legitimation med Mobilt BankID eller Freja eID+ är inte fysiska legitimationer och är därmed inte godkända ID-handlingar vid tentamen.

Utan godkänd legitimation får du inte tentera och du kommer att avvisas från lokalen. Se till att lägga ditt ID-kort så att det är lätt för värd att kontrollera det. Låt din legitimation ligga synlig på bänken under hela skrivtiden.

Tillåtna hjälpmedel

Du bör i förväg känna till vilka eventuella hjälpmedel som är tillåtna på din aktuella tentamen. Om miniräknare är tillåten, så är det någon av följande modeller som gäller (om inget annat anges av kursansvarig):

  • Casio FX-82
  • Texas TI-30
  • Sharp EL-W531

Dessa är tillåtna även med tillägg i namnet av ytterligare siffra eller bokstav.

JU Mobile

JU Mobile-appen är kopplad mot dina kursregistreringar i Ladok och om du har notisfunktionen påslagen får du information både när anmälan öppnar och innan den stänger, samt även påminnelser.

OBS! Notiserna i JU Mobile fungerar inte på alla Android-modeller.

Problem med anmälan

Problem som uppstår med anmälan meddelar du oss via vårt ärendehanteringssystem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., så snart som möjligt, dock senast 10 dagar innan tentamenstillfället.

OBS! Att missa att anmäla sig ses INTE som ett problem.

Dubbla tentamina

Om du har anmält dig till två tentamina som går samtidigt, anmäler du detta via vårt ärendehanteringssystem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. senast 10 dagar före tentamenstillfället.

Notera att ingen extra tid tilldelas studenter som skriver två tentamina.

Riktat pedagogiskt stöd till studenter med funktionsnedsättning (RPS)

Riktat pedagogiskt stöd beviljas av samordnare för detta stöd; Stöd vid funktionsnedsättning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Inför varje tentamenstillfälle anmäler du vilken (beviljad) anpassning du behöver via vårt ärendehanteringssystem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. senast 10 dagar innan tentamenstillfället

Du anmäler dig som vanligt till tentamen via Ladok eller JU Mobile.
Vid förhinder så kom ihåg att avanmäla dig både till tentamen och RPS.

Amning under tentamen

Under vissa förutsättningar tillåts amning under pågående tentamen. Ska du skriva en tentamen som överstiger tre timmar bör det möjliggöras avbrott för amning. Studenten ska informera om det finns ett sådant behov via ärendehanteringssystemet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. senast 10 dagar innan tentamenstillfället.

Plussning

JTH erbjuder inte längre plussning.

Tidigare tentamen

Logga in på Exam Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att ladda ner tidigare/genomförda tentamen (endast frågor).

För varje kurskod visas de tre senaste bedömda tentamina (tentamina som inte är bedömda visas ej).

Inskannade papperstentamina

Efter rättning av papperstentamina skannas din inlämnade tentamen in och finns då tillgänglig som PDF-fil via Exam Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och JU Mobile.

Dina skannade tentamina sparas digitalt i två år efter betygsdatum, därefter raderas de. Kom ihåg att spara ner dem på egen dator om du vill ha tillgång till dem under längre tid.

Originaltentamen i pappersformat arkiveras och sparas i en månad efter datum för inskanning. Önskar du begära ut din originaltentamen anmäler du detta via ärendehanteringssystemet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du önskar begära rättelse eller omprövning av betygsbeslut kontaktar du din examinator.

Tentamina i Inspera tillgängliga på flera plattformar

I Inspera ser studenter sina genomförda tentamina när lärarna är färdiga med bedömningsarbetet och bockat för att tentamen skall vara tillgänglig för studenter. Där ser man också lärares kommentarer, betygsmotiveringar samt en full översikt av resultatet. Om du inte ser din tentamen kontaktar du kursansvarig lärare.

Studenter kan även få tillgång till sina tentamina i Inspera som PDF-fil i JU Mobile och på Exam Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., så snart de har blivit bedömda och när läraren har bockat för att tentamen ska vara tillgänglig för studenter.

Studenter från annan högskola eller universitet

Du som läser vid annat svenskt lärosäte och som vill skriva papperstentamen på Jönköping University anmäler detta via vårt ärendehanteringssystem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (välj ärendetyp Studenter från annan högskola) så snart som möjligt, dock senast 10 dagar innan önskat tentamenstillfälle, för prövning och information (villkoret är att prövningen sammanfaller med någon av högskolans egen tentamen och i mån av plats).

Ovan gäller endast studenter som studerar på svenska lärosäten.

JU erbjuder inte digitala tentamina från andra lärosäten.

Pseudonymisering av tentamen

JU har infört pseudonymisering av tentamen, vilket innebär att du genomför din tentamen utan att läraren ser kopplingen till ditt namn och dina personuppgifter. Din identitet är tillfälligt dold fram tills resultatet är överfört till Ladok.

För att upprätthålla denna kedja av dolda personuppgifter, krävs det att du som student inte har någon kommunikation direkt med läraren gällande din tentamen. Uppstår det ett akut behov av att meddela vad du upplever är en uppenbar felaktighet, är det viktigt att du använder du följande kontaktvägar:

Under tentamenstillfället

Ta kontakt med tentamensvärden på plats. Tentamensvärden säkerställer att informationen når ansvarig lärare.

Efter tentamen men innan resultatet har rapporterats i Ladok

Kontakta Service Center som säkerställer att informationen når ansvarig lärare, utan att din identitet röjs. Du får alltså själv inte kontakta läraren direkt i detta läge. Service Center kommer också vara den som återkopplar till dig när det finns ett svar från läraren.

Har du frågor kring ovanstående, kontakta Service Center via ärendehanteringssystemet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.