student

Utbildningsadministration

Utbildningsadministrationen är en del av avdelningen Utbildningsstöd. På funktionen arbetar utbildningshandläggare som ger service till både studenter och lärare på fackhögskolorna.

Några av våra arbetsuppgifter

  • Stöd till fackhögskolorna rörande student- och utbildningsärenden
  • Förberedelser inför kursregistreringar
  • Administration kring resultatrapportering
  • Handläggning av kurs- och utbildningsplaner för respektive fackhögskola
  • Administration i Ladok kring utresande och inresande studenter
  • Handläggning av examensarbeten

Här hittar du oss

Vi sitter i K-huset på våning 2, ingång A.

Några studieadministrativa system som vi arbetar i

Kursinfo är högskolans gemensamma utbildningsdatabas. Här lägger vi in de kurs- och utbildningsplaner som du hittar på webben. Vill du se vilka kurser som ingår i ditt program hittar du det här. Sidan uppdateras inför varje ny termin.

Ladok är ett studieadministrativt system. I Ladok lagras, förutom studenternas personuppgifter, information om antagning, kursregistreringar, resultat, studieavbrott, utlandsstudier, examina etc. Du kan följa dina studier genom att logga in på StudentLadok. Via tjänsten kan du till exempel registrera dig på dina kurser inför kommande programtermin, ändra postadress och skriva ut studieintyg över dina resultat.

Valwebben är en del av Ladoks webbtjänster där du gör kursval om du har valbara kurser eller inriktningar i ditt program.

IntApps är en databas som innehåller information om inresande studenter och utlandsstudier. Vi använder databasen vid tillgodoräknande av dina utlandsstudier samt utskick av betygsutdrag till inresande studenter. Mobility Online Application (MOA) kommer inom kort att ersätta IntApps.

DiVA är ett administrativt system som används vid publicering och arkivering av examensarbeten på kandidat-, magister- och masternivå.

Begrepp som du som student kan stöta på under din studietid

Heltidsstuderande – Heltidsstudent är du när du läser 30 högskolepoäng per termin, dvs. 1,5 hp/vecka.

Kursregistreringar – I anslutning till varje terminsstart måste du som läser ett program registrera dig på alla kurser som ingår i ditt program den terminen. Detta gör du via StudentLadok.

Terminstider – Terminstider är den tid som studierna pågår och det är dessa tider som CSN har tillgång till. Terminstiderna kan vara olika beroende på vilken fackhögskola du läser på. Du hittar vilka terminstider som gäller här.

Kurstillfälle – Innehåller information om vilka veckor en kurs ges, i vilken takt och på vilken ort.

Kurskod/Ladokkod – En unik kod för varje kurs på sex tecken som du kan stöta på vid t.ex. tentaanmälan, registrering, i lärplattformen Canvas eller när du tittar på dina resultat.

Provkod – En kurs innehåller en eller flera provkoder som är kopplade till kursens examinationsmoment. Det är på provkoden som dina resultat registreras. När resultat finns på samtliga provkoder kan slutbetyg för kursen sättas.

Examinator – För varje kurs på grund- och avancerad nivå utses en examinator som sätter betyg på kurs eller del av kurs. Du hittar information om vem som är examinator på kurssidan på webben samt i lärplattformen Canvas.

Gruppfoto YH- och Utbildningsadministrationen 2019

Vi önskar dig en lyckad studietid här på JU!

Varma hälsningar, Utbildningshandläggarna

studieadministration

studieadministrationen

utbildningsadministrationen

Kontakt

Vid frågor, kontakta oss via vårt ärendehanteringssystem nedan:

Självservice

StudentLadok

Utbildningsadministrationen på JU

Avdelningschef
Monica Cannmo

Enhetschef
Annika Lundqvist

Team Hälsohögskolan (HHJ)
Anna Oliw Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ruxandra Nicoara

Team Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)
Belma Kasumovic
Susanne Nersäter
Felicia Säfsten
Cornelia Nilsson

Team Jönköping International Business School (JIBS)
Maria Farkas
Emma Gullberg
Susann Andersson

Team Tekniska Högskolan (JTH)
Carina Jonsson
Ulrika Waerland-Gustafsson
Elin Chapman
Felicia Säfsten

Team Yrkeshögskolan (YH)
Andreas Backlund
Isabelle Ottosson