student

Parkering

Parkeringar finns både på högskoleområdet och i närheten av högskolan.

Karta över campusFörstora bilden

Studenternas p-tillstånd är giltigt för parkering på anvisade utomhusparkeringar vid Jönköping University. Tillståndet sköts av Service Center och säljs månadsvis.

Om du vill lösa parkeringsbiljett gäller grusparkeringen nedanför Hälsohögskolan/Campus Arena.

Giltigt parkeringstillstånd/parkeringsbiljett ska placeras väl synligt i främre vindruta så att bevakningspersonalen lätt kan se det.