student

Business Graduates Association - för JIBS-studenter

Business Graduates Association är gratis resurs för alla studenter och alumner vid Jönköping International Business School. Här får du exempelvis stöd gällande CV-skrivande, intervjuträning, träning i logiska och numeriska tester, och support i din professionella utveckling. BGA är ett komplement till Career Centers tjänster som du kan ta del av på Campus.

För att aktivera ditt konto:

Använd din student-email och registrera dig på BGA´s webbsida