Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Affärsplanering med kalkylering och tillverkning 9 hp

Kursinnehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper inom företagsekonomi, entreprenörskap och förutsättningar för effektiv tillverkning.

Kursen innehåller följande moment:
- Grundläggande företagsekonomi och entreprenörskap
- Utveckling av affärsplan
- Etableringsprocessen
- Produkt-, investerings, och lönsamhetskalkylering
- Affärssystem
- Produktionsberedning och produktionsanpassning
- Intern materialhantering och lagerstyrning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Materialteknik och möbelkonstruktion, 6 hp och Möbeldesign 1, 9 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: TAKK19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2023-02-23 08:04:17