Folkbildnings- och demokratiseminarium

Den årligen återkommande dagen för diskussioner kring folkbildning och demokrati som anordnas vid Göteborgs universitet, i samarbete med Västra Götalands Bildningsförbund och Föreningen för folkbildningsforskning, går av stapeln den 20 september.

Demokratin som bildningsväg, bokomslag

”Demokratin som bildningsväg”

Det årligt återkommande seminariet ”Demokrati och folkbildning” har etablerat sig som en vital mötesplats och inspirationskälla för både aktiva folkbildare och folkbildningsintresserade forskare. Årets seminarium utgår från den nyutkomna antologin ”Demokratin som bildningsväg” där en stor bredd av författare förser oss med aktuella infallsvinklar på bildning, demokrati, medborgarskap och samhällsutveckling.

Plats: Kjell Härnkvistsalen, Pedagogen, Göteborgs universitet.

Tid: 09.30 – 15.00

Medverkande bland andra:

Sven-Erik Liedman

Bernt Gustavsson

Fler medverkande samt fullständigt program och hålltider presenteras under våren.

Inbjudna: Folkbildare i Västra Götaland, studerande och personal vid GU

Moderator för dagen och samtalsledare är Lena Ulrika Rudeke,verksamhets- och programansvarig för Jonsereds herrgård vid Göteborgs Universitet.

Deltagandet är kostnadsfritt men förhandsanmälan krävs. ANMÄLAN SENAST 11 SEPTEMBER 2023 till: hans-ake.hober@vgb.nu

Seminariet är ett samarrangemang mellan BULL-kollegiet/Forskningstemat BUS, Västra Götalands Bildningsförbund och Föreningen för folkbildningsforskning

2023-04-14