Senaste publikationer:


Alla träffar från DiVA (987)

Uppsatstävling om livslångt lärande

Varje år utlyser vi på Encell en tävling riktad till studenter som skriver sin uppsats på svenska högskolor och universitet, de bästa uppsatserna belönas med 10 000 kronor. Läs mer och tipsa studenter som kan söka!

Om Encell

Encell är ett nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande, inrättat 2001 på initiativ av regeringen.

Här hittar du mer information om vår forskning.

Utöver att samla nyheter om vuxnas och det livslånga lärandet i nyhetsflödet, skriver vi även egna reportage. Vi har också en samling filmer och en rapportserie om livslångt lärande.