Collage med talare från konferens.

Nedan presenteras såväl forskarkonferenser som konferenser och seminarier riktade till personer med intresse inom fältet livslångt och vuxnas lärande.


2023

Februari

Lära med berättande 2023, 8-9 februari, Skellefteå och online Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Konferensen vänder sig till dig som arbetar med lärande inom förskola, grundskola, gymnasium, SFI, folkbildning eller i andra lärande miljöer – konferensen är aktuell på en generell nivå. Programmet bjuder på inspirerande föreläsningar, goda exempel, praktiska workshops och idéskapande möten med andra lärare, pedagoger och utbildare. Ni möter expertis med perspektiv från universitet, klassrumsgolv och berättarvärld – teori och praktik i samspel.

Lillehammer Lifelong Learning ICDE Conference, 15-17 February, Lillehammer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Lillehammer Lifelong Learning ICDE Conference 2023 will cover a broad aspect of topics related to lifelong learning key issues, trends, and best practices on three levels: Authorities and transnational organisations (policy making), Education sector and public/private enterprises (development and support), Educators and learners (implementation; teaching and learning).

Maj

ViS-konferensen, 2-3 maj, Linköping Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Mer information kommer...

Högskola och Samhälle i Samverkan, 10–12 maj, Trollhättan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
HSS-konferensen anordnas vartannat år och samlar deltagare från akademin, näringsliv, offentlig sektor, politik och civilsamhälle. Syftet är att diskutera de stora samhällsutmaningarna och hur vi kan ta oss an dem med målet att tillsammans skapa ett mer hållbart samhälle.

ESREA Active Democratic Citizenship and Adult Learning Research (ADCAL) Network Conference, 26-27 May, Belgrade Pdf, 145.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Movements for Democracy, Critical Learning and the Limits of What we Know. Deadline for abstracts January 20.

Juni

Making All Skills Visible: The Validation of Transversal Skills, 7-8 June, Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
The Transval-EU project invites policymakers, experts and validation and guidance professionals to an international conference in Stockholm. The conference aims at discussing policy measures and sharing evidence on the validation of transversal competences as well as results concerning the professionalisation of validation of transversal skills and competences in Europe.

September

Policy Studies in Adult Education (PSAE) network conference, 7-9 September, Lissabon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
The European Society for Research on the Education of Adults (ESREA) Policy Studies in Adult Education (PSAE) network conference ‘Problematising the futures of adult education: between global, national , regional and local policies actors‘.

November

Mimerkonferensen, 7-8 november, Karlstad
Mer information kommer...