Konferenser

Nedan presenteras såväl forskarkonferenser som konferenser och seminarier riktade till personer med intresse inom fältet livslångt och vuxnas lärande.


2021


Maj

CALIE PROJECT CONFERENCE, 18-19 May, onlinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
In order to strengthen the potential for higher education and research to respond to pressing societal challenges and so-called ‘wicked problems’, the university leadership of four Swedish universities—Lund University, University of Gothenburg, Stockholm University and Uppsala University—have joined together to explore the topics of academic leadership and renewal of education in the collaborative project CALIE: the Sweden-USA Project for Collaboration, Academic Leadership and Innovation in Higher Education.

ViS matematiknätverk, 19 majlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Onlinesamtal om Statistikens, diagrammens och modelleringens roller i matematikkurserna – i ljuset av mediabevakningen av pandemin.

Forskning om högre utbildning, 19-20 maj, onlinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Högskolepedagogiskt centrum vid Örebro universitet och tidskriften Högre utbildning inbjuder till den andra konferensen på temat Forskning om högre utbildning den 19–20 maj 2021.

Remediation of learning, 25-26 May, Onlinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The focus of the theme is on current changes – not the least in relation to Covid-19 – in designs of information and knowledge representations, as well as on its consequences for how we understand and evaluate learning and communication.

Juni

NordYrk 2021, 7-9 June, Linköpinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Transitions to, between and within School and Working life in Vocational Education and Training.

International Conference on Adult Education Practice and Lifelong Learning, 17-18 June, Rigalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The conference aims to bring together leading academic scientists, researchers and research scholars to exchange and share their experiences and research results on all aspects of Adult Education Practice and Lifelong Learning.

EDEN Annual Conference, 21-24 Junelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
EDEN – European Distance and E-learning Network invites you to the conference Lessons from a pandemic for the future of education.

September

Vuxnas lärande med sikte mot framtiden – digitalt, grönt och inkluderande, 21 september, onlinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Arrangör: UHR. Mer information kommer...

Oktober

Vuxenutbildningskonferensen 2021, 4-5 oktober, Linköping
Arrangeras av Vuxenutbildning i Samverkan. mer information kommer...

Att praktiskt arbeta med validering, 13-14 oktober, Göteborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Syftet med konferensen är att få inspiration och möjlighet till erfarenhetsutbyte om det operativa genomförandet av validering, inom både utbildning och arbetsliv.

Digitalidag, 15 oktoberlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Digitalidag är en årlig och nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Målet är att inspirera alla till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen.

Vestlunddagarna, 21-22 oktoberlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Årets Vestlunddagar kommer att belysa demokratiska utmaningar genom att ge bilder av
makt och maktlöshet i ett lokalt, nationellt och globalt perspektiv. Finns det alternativa vägar för att hantera de konflikter som uppstår när klyftorna mellan grupper ökar och sanningsbegreppet urholkas?

Contemporary challenges of intergenerational education in lifelong learning societies, Bologna
11th Conference of the ESREA Research Network on Education and Learning of Older Adults (ELOA), Bologna Italy, October 2021 (exact dates not fixed yet).

November

Mimerkonferensen, 9-10 november, Sundsvalllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Konferensen arrangeras i samarbete med Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap vid Mittuniversitetet, Nätverket för kritiska kulturarvs- och museistudier och Arbetarnas bildningsförbund. Konferensens tema är Kulturarv och folkbildning.

YH-forum, 17 november
Mer information kommer...


Sidan uppdaterad