Nedan presenteras såväl forskarkonferenser som konferenser och seminarier riktade till personer med intresse inom fältet livslångt och vuxnas lärande.


2021


Oktober

Vuxenutbildningskonferensen 2021, 4 oktober, online   Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Många längtar tillbaka till det vanliga efter pandemin. Men varför ska vi ”gå tillbaka”? Finns det inte många positiva saker vi lärt oss som vi kan ta med? Årets ViS-konferens vill se framåt mot ”det nya normala”.

Digitalidag, 15 oktober Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Digitalidag är en årlig och nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Målet är att inspirera alla till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen.

Vestlunddagarna, 21-22 oktober Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Årets Vestlunddagar kommer att belysa demokratiska utmaningar genom att ge bilder av
makt och maktlöshet i ett lokalt, nationellt och globalt perspektiv. Finns det alternativa vägar för att hantera de konflikter som uppstår när klyftorna mellan grupper ökar och sanningsbegreppet urholkas?

Contemporary challenges of intergenerational education in lifelong learning societies, 21-22 October, online Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
11th Conference of the ESREA Research Network on Education and Learning of Older Adults (ELOA).

November

Mimerkonferensen, 9-10 november, Sundsvall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Konferensen arrangeras i samarbete med Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap vid Mittuniversitetet, Nätverket för kritiska kulturarvs- och museistudier och Arbetarnas bildningsförbund. Konferensens tema är Kulturarv och folkbildning.

YH-forum, 17 november   Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Senaste informationen från MYH och intressanta talare, dialog och utbyte mellan medlemmar kring aktuella frågor inom Yrkeshögskolan. Målet är att bidra till utveckling och förbättring samt tillsammans påverka.

Nitusdagarna, 30 november-1 december, Norrköping Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Mer information kommer...

 

2022

2022 European Learning & Teaching Forum, 17-18 February, Bilbao Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
The European Learning & Teaching Forum is an EUA event that provides an opportunity for participants to meet and discuss developments in learning and teaching at European universities. The Forum builds on EUA’s work with its member universities on this topic. Alongside the bottom-up approach, the Forum makes use of EUA’s extensive policy work in European higher education. The Forum is an ideal event for vice-rectors for academic affairs, deans, and management involved in learning and teaching. It also welcomes students, policy-makers and other stakeholders in higher education.

Att praktiskt arbeta med validering, 23-24 mars, Göteborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Syftet med konferensen är att få inspiration och möjlighet till erfarenhetsutbyte om det operativa genomförandet av validering, inom både utbildning och arbetsliv.