Konferenser

Nedan presenteras såväl forskarkonferenser som konferenser och seminarier riktade till personer med intresse inom fältet livslångt och vuxnas lärande.


2021


September

Mötesplats vux, 13, 16, 17 september, onlinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Konferensserien Mötesplats vux vänder sig till dig som är rektor, lärare eller studie- och yrkesvägledare inom komvux och vill få aktuell information, ta del av stöd från Skolverket och få möjlighet till erfarenhetsutbyte med kollegor runt om i landet.

Folkbildningens forskningsdag, 14 september, onlinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
I år djupdyker vi i frågor som rör kunskap och motstånd. Vi utforskar olika typer av kunskap, hur motstånd mot kunskap och ”faktaresistens” hotar det gemensamma samtalet och hur folkbildningen kan bygga kunskap och tillit för att fördjupa demokratin.

Vuxnas lärande med sikte mot framtiden – digitalt, grönt och inkluderande, 21 september, onlinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Arrangör: UHR. Mer information kommer...

Oktober

Vuxenutbildningskonferensen 2021, 4-5 oktober, Linköping
Arrangeras av Vuxenutbildning i Samverkan. mer information kommer...

Att praktiskt arbeta med validering, 13-14 oktober, Göteborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Syftet med konferensen är att få inspiration och möjlighet till erfarenhetsutbyte om det operativa genomförandet av validering, inom både utbildning och arbetsliv.

Digitalidag, 15 oktoberlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Digitalidag är en årlig och nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Målet är att inspirera alla till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen.

Vestlunddagarna, 21-22 oktoberlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Årets Vestlunddagar kommer att belysa demokratiska utmaningar genom att ge bilder av
makt och maktlöshet i ett lokalt, nationellt och globalt perspektiv. Finns det alternativa vägar för att hantera de konflikter som uppstår när klyftorna mellan grupper ökar och sanningsbegreppet urholkas?

Contemporary challenges of intergenerational education in lifelong learning societies, Bologna
11th Conference of the ESREA Research Network on Education and Learning of Older Adults (ELOA), Bologna Italy, October 2021 (exact dates not fixed yet).

November

Mimerkonferensen, 9-10 november, Sundsvalllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Konferensen arrangeras i samarbete med Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap vid Mittuniversitetet, Nätverket för kritiska kulturarvs- och museistudier och Arbetarnas bildningsförbund. Konferensens tema är Kulturarv och folkbildning.

YH-forum, 17 november
Mer information kommer...


Sidan uppdaterad