• På studiebesök hos landets nyaste folkhögskola

  Sveriges nyaste folkhögskola ligger mitt i Göteborg, på andra våningen i ett ganska anonymt hus. Här har ett sextiotal människor hittat sin plats i tillvaron, för kortare eller längre tid. Mimi folkhögskola vänder sig särskilt till den med psykisk ohälsa, så här finns många deltagare med nfp-diagnos, ångest eller depression.
 • Folkhögskoledeltagare: När blev du en lärande individ?

  Samuel Raoufi-Kvist är en av de folkhögskolelärare som under det senaste läsåret har delat sin tid mellan sitt arbete som lärare och en ny tillvaro som forskarstuderande, inom ramen för forskarskolan för folkhögskolans lärare. Här berättar han om sitt forskningsintresse; vad formar en lärande individ.
 • Tillsammans skapar de framtidstro

  Välkommen in på Reningsborg i Göteborg.
 • En inkluderande folkhögskola
  – bildning bortom normerna

  Joel Hedegaard och Martin Hugo har i en rad studier intresserat sig för hur olika grupper av personer finner sig till rätta och utvecklas på folkhögskolan. Nyligen sammanfattade de sin forskning i en öppen föreläsning, där de redovisade resultat som rör personer med högfungerande autism, personer med långvarig psykisk ohälsa samt äldre personer. Föreläsningen går att se i efterhand och här finns korta sammanfattningar av de olika studierna, samt länkar till publikationer att fördjupa sig i.
 • "Att utgå från ideologi är en synnerligen tveksam grund för att skapa policy"

  Ny bok utmanar vår syn på lagstiftning, policy och regler.
 • Ett hus för samverkan och generationsmöten

  Förskolan ska på skogspromenad i dag. Innan de går finns ett viktigt samtal att ringa, till en verksamhet i en annan del av huset. ”Vill han följa med oss på utflykt?”
 • Vi har en morfar i klassen

  Forskning om skolor som har en klassmorfar.
 • Generationsöverskridande lärande – ett internationellt perspektiv

  I de sociala relationer som skapas när vi träffas kan vi uppleva trygghet och välbefinnande. Vi människor behöver varandra och vår hjärna ger oss en extra bonus när vi hjälper någon eller får hjälp av en medmänniska oavsett kön och ålder. Dessutom kan många felaktiga stereotypiska uppfattningar som människor från olika generationer har om varandra elimineras när vi möts, gör saker eller arbetar tillsammans.
 • En vecka om lärande mellan generationer

  Sista veckan i april går Global Intergenerational Week av stapeln. Kampanjen organiseras av den skotska organisationen Generations Working Toghether, medan nationella representanter håller i trådarna i respektive land. Det blir tredje året veckan arrangeras, men första gången som den är internationell, målet är att lyfta frågan om lärande mellan generationer och inspirera individuella personer, organisationer, politiker och beslutsfattare.
 • Bokprojekt ger tillfälle till kollegialt lärande

  En viktig men ibland något undanskymd del av verksamheten på högskolor och universitet är olika former av samverkansuppdrag och uppdragsutbildningar. Till skillnad från forskning och utbildning dokumenteras de sällan, något som man på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping vill råda bot på.
 • Hälsning från en normbryterska och debattör

  Folkbildningens starka kvinnor har för det mesta inte fått det erkännande och den plats i historien som de borde ha haft. Nanny Palmkvist är en av dem.
 • Bok om skolchefers arbete

  Forskning och diskussionsfrågor om att leda ansvarsfullt i en föränderlig tid.
 • Ny bok om muntligt berättande

  Att berätta är ett grundläggande sätt för människor att kommunicera med varandra. I en ny bok, "Det berättas…! Muntligt berättande som självförståelse, estradkonst och kulturarv", undersöker etnologerna vid Umeå universitet, Katarzyna Wolanik Boström och Alf Arvidsson, olika aspekter av detta fenomen.
 • Ny antologi om äldres lärande

  Forskare från en rad lärosäten bidrar i boken Äldres lärande - utblickar och insikter.
 • Eldsjälar driver utvecklingen av öppna kurser

  – Det liknande en gerillarörelse i början. Jag tror att när det gäller öppna kurser, öppna utbildningar, MOOC:s, så har de mest kreativa och innovativa och de mest öppna kommit underifrån med eldsjälar, entusiaster som gör någonting, säger Alastair Creelman.
 • Fler kan ta till sig MOOC:s om de kombineras med ”studiecirkeltänk”

  Vid Campus Skellefteå pågår högre utbildning, forskning och ett arbete med att främja kompetensutveckling i Skellefteå med omnejd. Staden ligger mitt emellan två universitetsstäder, men på campus är dörren dessutom öppen till hela världen. Ida Lindh och hennes kollegor vid Campus Skellefteå har identifierat en pusselbit för att göra internationella MOOC:s mer tillgängliga och genomförbara – kör dem som en studiecirkel.
 • Rapport från Mötesplats OER

  Utvecklingen mot öppna lärresurser går framåt, men sakta.
 • Fem nya MOOC:s vid Linköpings universitet

  Öppna nätbaserade kurser kan vara ett bra alternativ för den enskilde som vill kompetensutveckla sig i sitt arbete eller lära sig något nytt på fritiden. För lärosäten kan de vara en del i arbetet med både rekrytering och marknadsföring, och ge möjlighet att nå nya grupper, något som man har arbetat med vid Linköpings universitet det senaste året.
 • Open Educational Resources - A Definition

  Open educational resources are materials used to support education that may be freely accessed, reused, modified and shared by anyone.
 • Panelsamtal om välmående, delaktighet och bildning

  Inspelning från Encells 20-årsjubileum.