• Vilka värden ser äldre med sitt lärande?

  Seniorer är viktiga för folkbildningen – och folkbildningen är viktig för dem. Men vad har äldre personer för nytta av det de lär sig på utbildningarna? Den frågan är delvis fel ställd, säger Magnus Schoultz.
 • Yukiko Sawano – professor vid universitet i Tokyo – gästforskare hos Encell

  Yukiko Sawano är professor vid University of the Sacred Heart i Tokyo. Under några månader har vi förmånen att ha henne som gästforskare hos oss i Jönköping, något som vi är mycket glada för.
  – Det här är ett centrum för livslångt lärande, så som en forskare inom livslångt lärande tänkte jag att jag borde komma hit, säger hon.

 • Unik satsning på forskning om vuxnas lärande

  Vi går mot terminsslut inom så väl folkhögskola som Komvux och högre utbildning. Allt är som vanlig kan man tycka, men det som är ovanligt med vårterminen 2022 är att det nu finns sammanlagt 21 nya forskarstuderande med inriktning på folkhögskola och Komvux. De finns på fyra lärosäten och vi kan se fram emot ett rejält kunskapstillskott om vuxnas utbildning och lärande inom några år!
 • Folkhögskolan och NPF – fri eller uppstyrd?

  En betydande del av deltagarna på folkhögskolan har någon typ av NPF-diagnos. Ett dilemma för lärare och annan personal på skolan kan vara hur man ska kombinera folkhögskolans fria natur med gruppens behov av struktur och förutsägbarhet. Elise Arnell, lärare på Helsjön folkhögskola, har tagit sig an frågan i ett praktiknära projekt.
 • Studiecirklar, demokrati och mångfald

  Ett praktiknära forskningsprojekt visar att studiecirklar generellt uppfyller demokratisyftet, oavsett vad de handlar om.
 • Stärkt bildningsforskning i Göteborg

  På institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet växer en ny miljö fram, där fokus riktas mot vuxnas lärande, bildning, och undervisning i formella och informella sammanhang. Professor Johan Söderman och professor Jonas Linderoth leder arbetet i forskningsgruppen, som kallas Bildningspraktiker i utbildning och samhälle .
 • Forskarskolan för folkhögskolans lärare

  Här finns korta presentationer av alla antagna till forskarskolan för folkhögskolans lärare.
 • Här är forskarskolan i vuxnas lärande

  Här finns korta presentationer av alla antagna till forskarskolan i vuxnas lärande, som startade i vintras.

 • På studiebesök hos landets nyaste folkhögskola

  Sveriges nyaste folkhögskola ligger mitt i Göteborg, på andra våningen i ett ganska anonymt hus. Här har ett sextiotal människor hittat sin plats i tillvaron, för kortare eller längre tid. Mimi folkhögskola vänder sig särskilt till den med psykisk ohälsa, så här finns många deltagare med nfp-diagnos, ångest eller depression.
 • Folkhögskoledeltagare: När blev du en lärande individ?

  Samuel Raoufi-Kvist är en av de folkhögskolelärare som under det senaste läsåret har delat sin tid mellan sitt arbete som lärare och en ny tillvaro som forskarstuderande, inom ramen för forskarskolan för folkhögskolans lärare. Här berättar han om sitt forskningsintresse; vad formar en lärande individ.
 • Tillsammans skapar de framtidstro

  Välkommen in på Reningsborg i Göteborg.
 • En inkluderande folkhögskola
  – bildning bortom normerna

  Joel Hedegaard och Martin Hugo har i en rad studier intresserat sig för hur olika grupper av personer finner sig till rätta och utvecklas på folkhögskolan. Nyligen sammanfattade de sin forskning i en öppen föreläsning, där de redovisade resultat som rör personer med högfungerande autism, personer med långvarig psykisk ohälsa samt äldre personer. Föreläsningen går att se i efterhand och här finns korta sammanfattningar av de olika studierna, samt länkar till publikationer att fördjupa sig i.
 • "Att utgå från ideologi är en synnerligen tveksam grund för att skapa policy"

  Ny bok utmanar vår syn på lagstiftning, policy och regler.
 • Ett hus för samverkan och generationsmöten

  Förskolan ska på skogspromenad i dag. Innan de går finns ett viktigt samtal att ringa, till en verksamhet i en annan del av huset. ”Vill han följa med oss på utflykt?”
 • Vi har en morfar i klassen

  Forskning om skolor som har en klassmorfar.
 • Generationsöverskridande lärande – ett internationellt perspektiv

  I de sociala relationer som skapas när vi träffas kan vi uppleva trygghet och välbefinnande. Vi människor behöver varandra och vår hjärna ger oss en extra bonus när vi hjälper någon eller får hjälp av en medmänniska oavsett kön och ålder. Dessutom kan många felaktiga stereotypiska uppfattningar som människor från olika generationer har om varandra elimineras när vi möts, gör saker eller arbetar tillsammans.
 • En vecka om lärande mellan generationer

  Sista veckan i april går Global Intergenerational Week av stapeln. Kampanjen organiseras av den skotska organisationen Generations Working Together, medan nationella representanter håller i trådarna i respektive land. Det blir tredje året veckan arrangeras, men första gången som den är internationell, målet är att lyfta frågan om lärande mellan generationer och inspirera individuella personer, organisationer, politiker och beslutsfattare.
 • Bokprojekt ger tillfälle till kollegialt lärande

  En viktig men ibland något undanskymd del av verksamheten på högskolor och universitet är olika former av samverkansuppdrag och uppdragsutbildningar. Till skillnad från forskning och utbildning dokumenteras de sällan, något som man på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping vill råda bot på.
 • Hälsning från en normbryterska och debattör

  Folkbildningens starka kvinnor har för det mesta inte fått det erkännande och den plats i historien som de borde ha haft. Nanny Palmkvist är en av dem.
 • Bok om skolchefers arbete

  Forskning och diskussionsfrågor om att leda ansvarsfullt i en föränderlig tid.