Ny statsbidragsmodell för studieförbunden

Bokryggar

Webbinarium med genomgång av förslaget samt ett panelsamtal om vad det skulle kunna betyda för studieförbundens verksamhet.

Folkbildningsrådet har gjort en översyn av systemet för statsbidrag till studieförbundens verksamhet. Ett förslag till nytt bidragssystem har utarbetats och skickas nu ut på remiss. Effekterna av förslaget är att det förväntas bli kvalitetsdrivande, minska volymjakt och öka profileringen av verksamheten. Folkbildningsrådets uppgift blir att bedöma studieförbundens eget målarbete, kontrollera att de följer statsbidragsvillkoren, samt att följa upp och utvärdera verksamheten. Förslaget innebär också skärpta villkor, bland annat om studieförbundets ansvar vid samverkan och för kostnadsersättningar till samverkansparter.

Nedan finns ett webbinarium med Mats Bernerstedt, senior rådgivare på Folkbildningsrådet som arbetat med det nya förslaget, Morgan Öberg, chef för statsbidrag till studieförbunden på Folkbildningsrådet, samt ett panelsamtal med Maria Graner, Folkbildningsrådets generalsekreterare, Mats Bernerstedt och David Samuelsson, generalsekreterare, Studieförbunden i samverkan. 

2023-03-10