Läs Encells nyhetsbrev om ”Karriärvägledning för vuxna”

Vägledning för vuxna handlar om mycket mer än att stödja en valprocess, det handlar också om stöd för lärande i övergångar.

Vägledning och vägledare inom vuxenutbildningen har varit mer eller mindre osynliga i forskningen och det är viktigt att synliggöra dessa för att öka förståelsen för de förutsättningar och utmaningar som vägledare för vuxna har i sitt arbete.

Detta är temat för Encells nyhetsbrev denna gång.

Trevlig läsning!

2023-12-18