Doktorand i pedagogik

Samuel Raoufi-Kvist är lärare på Södra Vätterbygdens folkhögskola i Jönköping.

Samuel är nu också verksam i Encell och forskningsmiljön Livslångt Lärande vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Halva arbetstiden (50 % av heltid) är forskning, medan den andra halvan av arbetstiden är fortsatt som folkhögskolelärare.

Forskningen är del av regeringens satsning på att utveckla den vetenskapliga grunden för undervisning på landets folkhögskolor. Projektet organiseras genom ett samarbete mellan Jönköping University, Linköpings universitet och Göteborgs universitet. Forskningen ämnar bidra med praktiknära kunskap om folkhögskolan.