Pia Andersson

Lektor i psykologi

Pia Andersson, PhD, har gjort sin akademiska utbildning på Göteborgs universitet, där hon skrev sin avhandling inom arbetsvetenskap. Hennes akademiska intressen rör kommunikation, konfliktlösning, medling, ledarskap och gruppfacilitering, samt metoder som stödjer samverkan i förändringsarbeten. Hennes forskningsinriktning har en interaktiv samhällsfokus. Pias avhandling Making room for complexity in group collaborations: the roles of scaffolding and facilitation fokuserade metoder för att facilitera gruppers samverkan runt komplexa samhällsfrågor.

Pia har en tidigare anställning på Göteborgs universitet, där hon undervisat på rektorsprogrammet, lärarprogrammet och arbetsvetarprogrammet, med ämnen som kollegial handledning, konflikthantering, sociala relationer, ledarskap, grupprocesser och gruppfacilitering. På JU undervisar hon inom HR programmet, med inriktning mot psykologi.


Senaste publikationer

Andersson, P., Dellve, L., Gillberg, G., Lindgren, H. (2022). Building Perspective Awareness as a Workplace Practice. Journal of Workplace Learning, 34(4), 373-387. https://doi.org/10.1108/JWL-06-2021-0076

Andersson, P., Gillberg, G., Lindgren, H. & Dellve, L. (2021). Perspektivlaboratorier: perspektivmedvetenhet som förändringsstrategi. Arbetsliv i omvandling, 1, 1–45. https://journals.lub.lu.se/aio/article/view/22011

Andersson, P., Lindgren, H., Cregård, A., Berntson, E. & Tengblad, E. (2018). En introduktion till ledarskap och organisatorisk komplexitet. In: Cregård, A., Berntson, E. & Tengblad, S. eds, Att leda i en komplex organisation. Utmaningar och nya perspektiv för chefer i offentlig förvaltning. Pp. 9–21. Stockholm: Natur & Kultur.

Andersson, P. (2018) Making room for complexity in group collaborations – The roles of scaffolding and facilitation. Doctoral thesis, Department of Sociology and Work science, Gothenburg Studies in Work Science 2018:17, Gothenburg: University of Gothenburg. http://hdl.handle.net/2077/57854