Docent i pedagogik

Martin Hugo, fil.dr i pedagogiskt arbete, är docent i pedagogik. Martin är verksam vid Högskolan i Borås och i forskningsmiljön Livslångt Lärande vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

Martin har under femton år forskat om hur meningsfullt lärande ser ut för elever som tidigare har upplevt sig misslyckade i skolsystemet. Hans avhandling 2007, "Liv och lärande i gymnasieskolan" handlar om elever på individuella programmet. Efter avhandlingen forskade Martin fyra år om skolverksamheten för tvångsomhändertagna barn och ungdomar på särskilda ungdomshem. Slutrapporten "Meningsfullt lärande i skolverksamheten på särskilda ungdomshem" publicerades 2013. I hans senaste forskningsprojekt undersöks förutsättningarna för lärande i en anpassad utbildning för unga vuxna med asperger. Martin har vid flera tillfällen varit anlitad som vetenskaplig expert och föreläsare för Skolverket, Skolinspektionen och Socialstyrelsen. Martin har under åren blivit externt bokad som föreläsare vid fler än 200 tillfällen på konferenser, forskningsseminarier, studiedagar, inspirationsdagar mm. Martin är också verksam i Nationella nätverket för skolsocial forskning och i NORP, Nordiska forskarnätverket för relationell pedagogik.

Läs mer om Martin Hugos forskning här.

Här kan du se Martins docentföreläsning: Skolidentitet och omställningstid – att motivera när ingen motivation finns Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publikationer


Alla träffar från DiVA (64)