Universitetslektor historia , inriktning historiedidaktik

Anders Dybelius är doktor i historia vid Göteborgs universitet. Avhandlingen Ett hållbart minne? Historiebruk kring Georg Carl von Döbeln 1848-2009, klarlägger hur general Georg Carl von Döbelns minne har använts fram till våra dagar. I avhandlingen sätts symbolgestalten Döbeln in i en teoretisk historiebruksmodell. Det är en modell som även kan användas till att klarlägga hur andra historiska gestalter, platser och händelser har brukats av individer och grupper över tid.

Anders Dybelius akademiska hemvist har varit universiteten i Karlstad, Lund och Göteborg samt Jönköping University. Han är utbildad och legitimerad gymnasielärare i historia och samhällskunskap, samt i historia, samhällskunskap och religionskunskap för grundskolan, åk. 3-9. Även utbildad och legitimerad gymnasielärare i digitalt skapande och fotografisk bild. Han är idag verksam på lärarutbildningen, fristående kurser samt uppdragsutbildning på Jönköping University.

I alla samhällen skapas förebilder och allt som oftast står dessa för något ouppnåeligt. Inte sällan stelnar förebilderna till symbolgestalter där den verklige personen får stå tillbaka för våra föreställningar, drömmar och ideal. Anders Dybelius forskningsintresse handlar om att undersöka hur vi använder dessa förebilder och symbolgestalter i form av historiska personer, platser och händelser. Det är en forskning som sammanfaller under begreppen historiedidaktik och historiebruk. Att forska i historiedidaktik är att se hur historia används idag och hur så kallade sanningar och även myter, vävs samman till en begreppsvärld. Historien hålls därmed vid liv så länge som den tjänar den enskildes så väl som gruppens medvetna syften. Dessa syften kan exempelvis vara existentiella, ideologiska, politiska eller kommersiella.

Publikationer