Livslångt lärande och AI

Hur ska vi förhålla oss till AI i undervisning, i arbetslivet och i livet i stort? I vårt månadsbrev resonerar några forskare kring saken, och du hittar gott om matnyttig information för att du själv ska kunna bilda dig en uppfattning. Missa inte inledningen, den har ChatGPT skrivit!

Nu har vårt månadsbrev om livslångt lärande och AI gått ut till prenumeranterna. Du kan läsa det här:

2023-02-23