”Det viktigaste stod inte i kalendern!”

En kalender och en penna.

Öppen forskarföreläsning på torsdag om det oplanerade ledningsarbetets roll för företagsinnovation.

Kristina Sollander, doktorand inom produktionssystem på Tekniska Högskolan, Jönköping University, gästar vårens offentliga föreläsningar. Torsdagen den 23 februari berättar hon om sin forskning kring oplanerat arbete hos ledare i företag. Föreläsninger är öppen, ingen anmälan krävs. Den går även att följa via Youtube.

Tid: 18.30-19.30

Plats: Sal Hc113, entréplan på Högskolan för lärande och kommunikation. Föreläsningarna startar kl 18.30 och pågår i cirka en timme.

Innovationsförmåga är en ständigt aktuell fråga för företag som vill överleva i en föränderlig värld. Nya som gamla utmaningar uppkommer både på produktionsgolvet och i företags omvärld och dess lösningar kan komma från de mest oväntade håll. Denna föreläsning kommer kretsa kring resultatet av en skuggningsstudie av sju ledare i fyra olika tillverkande företag. Särskilt fokus kommer finnas på ledarnas oplanerade arbete och hur det kan påverka företagens innovationsförmåga.

2023-02-20