Folkhögskolan tappade under pandemin

Vikande siffror på korta kurserna 2020 - nu har trenden vänt upp igen.

Innan coronapandemin var korta kurser den kurstyp på folkhögskolan med flest deltagare, men antalet mer än halverades mellan 2019 och 2020. Antalet ökade något 2021, men nådde ändå inte upp till tidigare nivåer, skriver SCB i ny statistik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Allmän kurs och särskild kurs har inte påverkats i samma utsträckning.


Se också:

Rapport: Folkhögskolan som inkluderande miljö för deltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

I den här rapporten har författarna undersökt vad det är som gör att folkhögskolan fungerar så väl för personer med neuropsykiatriska funktionshinder, framför allt högfungerande autism. I rapporten utgår de från tre perspektiv: deltagarnas, lärarnas och rektorernas.

Välbefinnande och delaktighet i folkhögskolan:

2022-03-31