När kunskapen gick från generation till generation

Historikern Anders Dybelius berättar om teknikutvecklingen genom historien och hur kunskap och hantverkskunnande lärdes ut till nästa generation.Se också:

Generationsöverskridande lärande - ett internationellt perspektiv

Anders Dybelius har skrivit krigarkungens berättelse på ett nytt sätt

Anders Dybelius beskriver Rysslands - och Putins - historia, och siar om dess framtid: I Putins huvud

Dybelius använder berättelser för att boosta lärandet

Historieämnets betydelse för bildning och lärande senare i livet:

2022-03-30