Folkhögskolan och intellektuell funktionsnedsättning

Ny rapport från Folkbildningsrådet visar hur folkhögskolan fungerar för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

– Det här är en grupp i samhället som generellt har låg utbildningsnivå och som ges begränsade möjligheter i livet. På folkhögskola kan de få en unik chans till utbildning och delaktighet. Den här rapporten belyser hur viktig verksamheten är och hur angeläget det är att ytterligare stärka folkhögskolornas förutsättningar att arbeta med målgruppen, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner.

Rapport: Folkhögskolans deltagare med intellektuell funktionsnedsättning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Forskning från Joel Hedegaard och Martin Hugo vid Encell har visat samma sak, den miljö som folkhögskolan erbjuder ger personer som tidigare upplevt misslyckanden i utbildningssystemet en andra chans.

Hugo, Hedegaard & Bjursell: Folkhögskolan som inkluderande miljö för deltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Martin Hugo – Unga vuxna med högfungerande autism:

2022-03-09