Det forskas för lite om hur forskning kommuniceras

Forskning om forskningskommunikation är ett ungt fält och en kartläggning visar att det bara är 28 unika svenska forskare som de senaste tio åren har publicerat i de tre tyngsta tidskrifterna på området

2020-10-29