Här kan du hitta några presentationer från konferenser där Encells medarbetare har medverkat. 

Lifelong learning, intergenerational learning and wellbeinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Den 28 augusti 2020 höll vår affilierade forskare Ann-Kristin Boström sin docentföreläsning.

Kvinnors företagande på landsbygdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sveriges landsbygd håller på att avfolkas. Det finns förhoppningar om att nyföretagande ska vända utvecklingen, men det talas tyst om att de nya företagen ofta är kvinnors. Forskargruppen EMBLA, där Helene Ahl ingår, består av forskare från fem svenska lärosäten. De studerar kvinnors företagande.

Att motivera när ingen motivation finnslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Martin Hugo presenterar sin forskning om Skolidentitet och omställningstid, om personer som av olika anledningar hamnat i utkanten av utbildningssystemet. Docentföreläsning, april 2019. 

Policy rationales for older adults learninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Satya Brink, affiliated researcher at Encell and the School of Education and Communication in Jönköping, presents her work on learning policy rationales for older adults. ESREA 9th Triennial European Research Conference, Belgrade 2019.

Välbefinnande och livskvalitetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ann-Kristin Boström, presenterar Quality of life and well-being – a historical perspective of the theoretical concepts and the experiences from the first welfare generation in SwedenELOA 2018.

Senioruniversitetetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Cecilia Bjursell presenterar New challenges late in life – advanced studies for pensionersELOA 2018.

Shedfruarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Joel Hedegaard presenterar Catching glimpses of youth: Women's experiences of their husbands visiting Men's Shed på ELOA 2018.

Lärande mellan generationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Patrik Standar, Linnéuniversitetet, presenterar Expanding intergenerational learning – a gain for all not only the elderlyELOA 2018.

Utbildning för unga vuxna med högfungerande autismlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Martin Hugo presenterar sin och Joel Hedegaards forskning om unga vuxna med högfungerande autism.

Lärande senare i livetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Cecilia Bjursell, centrumledare vid Encell, diskuterar i sin presentation existentiella perspektiv på lärande senare i livet.

Tillgång till utbildning och arbete för långtidssjukalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Claudia Gillberg är affilierad forskare i pedagogik vid Encell. De senaste åren har hon fokuserat på "disability studies" och hur tillgången till utbildning och arbetsmarknad ser ut för kroniskt sjuka och funktionshindrade barn och vuxna.