Encell

ActivAge

Nätverksgruppen vid Högskolan i Jönköping, bestående av Encell vid Högskolan för lärande och kommunikation, institutet för gerontologi vid Hälsohögskolan och Qulturum, Landstinget, har ambitionen att genom projekt och forskning vidareutveckla kunskaperna om äldres lärande.

Nätverket ActivAge är en sammanslutning av nämnda organisationer som utifrån olika perspektiv vill lyfta fram äldres lärande. Bakgrunden är att det ute i samhället finns ett ökat intresse för ett gott åldrande. Inom EU har riktlinjer för äldreforskning utarbetats inom länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterFuturage och länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterAGE Platform Europe är ett stort nätverk som arbetar med olika intresseområden. På Nordisk nivå har länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterNVL ett nätverk som forskar om PDF (pdf, 1.9 MB)äldre i arbetslivetPDF (pdf, 1.9 MB). I Sverige finns flera centra för äldreforskning och en samlad plattform har initierats av länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterFAS: SWEDAGE. Den PDF (pdf, 1.1 MB)demografiska utvecklingenPDF (pdf, 1.1 MB) visar att befolkningen kommer att leva längre vilket gör att vi går från en befolkningspyramid till en befolkningskub. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterBodil Jönsson har i sin blogg lyft fram äldres lärande som ett specifikt område där det saknas kunskap.

Syftet med nätverket ActivAge är att bidra till ökade kunskaper om äldres lärande utifrån ett intresse för åldrandets delvis nya fokus, möjligheter och utmaningar. Nätverket ska:

  • fungera som en mötesplats för forskare och praktiker
  • utveckla kunskaperna om äldres lärande utifrån olika perspektiv
  • bidra till kunskapsspridning om äldres lärande
  • initiera forsknings- och utvecklingsprojekt
  • inbjuda till erfarenhetsutbyte i olika former

På gång i nätverket

För närvarande har vi följande aktiviteter på gång i nätverket:

1. Boken Leva hela livet har kommit ut och nu pågår aktiviteter för att lyfta frågor kring arbete och lärande hela livet

2. "Seniordoktoranderna" är igång - en forskningscirkel om äldres lärande

3. Tillsammans formulerar vi forskningsansökningar för en långsiktig utveckling av kunskaperna om äldres lärande

4. Den 22 mars 2013 hölls ett seminarium på Qulturum i Jönköping för att diskutera aktivt åldrande

5. Nätverket medverkade i konferensen Swedage 2013 den 17 oktober i Jönköping

6. ActivAge deltog på Elmia Äldre den 5-6 mars 2014

7. Nätverket deltar i forskningskonferensen ELOA, Education and Learning of Older Adults på Malta 2014

Dela |

Leva hela livet

Klicka här för att se redaktörerna diskutera boken Leva hela livet.

Pension är inte en siffra

Föreläsning om arbete och lärande senare i livet via HLK:s serie för offentliga föreläsningar.