Encell

Prenumerera på vårt månadsbrev:


Encell är ett nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande, inrättat på initiativ av regeringen. Encell har stiftelsen Jönköping University som huvudman och Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) som värdorganisation.

Encell är ett av åtta nationella resurscentrum i Sverige. På nordisk nivå finns ett nätverk för vuxnas lärande, NVLlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Erasmus+länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är EU-kommissionens program för utbildningssamarbete i Europa där främjandet av ett livslångt lärande som bidrar till tillväxt och rättvisa sker genom en prioritering av åtta nyckelkompetenserPDF (pdf, 379 kB).

Nu är vår nya hemsida på gång!

Plötsligt händer det! Inom några dagar sjösätter vi vår nya site. Håll utkik!

 • Ny rapport: Inkluderande forskning och innovation
  "Involvering av civilsamhället – det vill säga medborgare och intresseorganisationer – i forskning och innovation ses i Sverige och EU som ett sätt att öka relevansen, acceptansen, effekten, nyttan, kvaliteten och hållbarheten i både resultaten och processerna." Läs rapporten av professor Malin Lindberg.
  2018-09-24 12.41
 • Nyutnämnd professor ger nya perspektiv på ledarskapsutveckling
  För att förbättra vården och arbetsförhållandena för vårdpersonal behövs bra ledare. Sofia Kjellström, nyutnämnd professor vid Hälsohögskolan, Jönköping University, har studerat hur ledare utvecklas och vilken typ av stöd de behöver för att förbättra sig ytterligare.
  2018-09-21 10.41
 • Om högskolan driver skola kan forskning och lärarutbildning lyftas
  På Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping finns långtgående planer på att starta skola, förskola och fritidshem. De nya verksamheterna skulle drivas i nära samarbete med forskning och lärarutbildning, tanken är att de skulle gynna varandra.
  2018-09-20 11.02
livslångt lärande - nyheter om vuxnas lärande

Mer om livslångt lärande

Utöver att samla nyheter om vuxnas och det livslånga lärandet i nyhetsflödet, skriver vi även egna reportage. Vi har också en mindre samling filmer och en rapportserie om livslångt lärande.

vuxnas lärande - film om vuxnas lärande

Lärande mellan generationer är ett ömsesidigt lärande som finns eller uppstår mellan två generationer. Det generationsöverskridande lärandet baserar sig på ett utbyte av information, tankar, känslor och erfarenheter ur ett livslångt perspektiv och som berikar alla parter. Läs mer.

Vuxnas lärande

I mars 2016 startade forskarna Cecilia Bjursell och Annika Engström bloggen "Collearn – collaborate & learn". Bloggen är en arena där de experimenterar och utvecklar idéer kring lärande i organisationer. 

Besök bloggen härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

rapporter om livslångt lärande

Skolchefsinstitutet vänder sig till dem som är ledare för rektorer och förskolechefer i offentlig eller privat verksamhet. Syftet med institutet är att stärka skolcheferna i sitt ledarskap.

Institutet finns vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.