Encell

Encells månadsbrevDitt namn:

Din e-postadress:


Encell är ett nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande, inrättat på initiativ av regeringen. Encell har stiftelsen Högskolan i Jönköping som huvudman och Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) som värdorganisation.

Encell är ett av åtta nationella resurscentrum i Sverige. På nordisk nivå finns ett nätverk för vuxnas lärande, NVL. Erasmus+ är EU-kommissionens program för utbildningssamarbete i Europa där främjandet av ett livslångt lärande som bidrar till tillväxt och rättvisa sker genom en prioritering av åtta nyckelkompetenserPDF (pdf, 379 kB).

En ny rapport från Encell presenterar både praktiska och vetenskapliga lärdomar för den som vill utforma ett mentorskapsprogram.

Mentorskapsprogram är det bästa sättet att organisera lärande på arbetsplatsen. I rapporten "Strategiskt mentorskap – mentorskapsprogram för arbetsplatsförlagt lärande" redovisas resultatet från ett ESF-projekt om strategiskt mentorskap tillsammans med en genomgång av lärdomar från tidigare forskning om mentorskapsprogram i industrin.

Läs mer om rapporten här.

 • Vinnare korade vid Englands "Festival of learning"
  I England firar man det livslånga lärandet varje år med sin "Festival of learning". Det delas ut ett antal utmärkelser till projekt inom området och till personer som har förändrat sitt liv genom lärande i vuxen ålder. Låt dig inspireras av årets vinnare!
  2017-12-11 08.00
 • Flexibilitet viktigt om äldre ska arbeta vidare
  Vad krävs för att äldre personer ska kunna, och vilja, arbeta vidare efter pensionsåldern? Det har en tvärvetenskaplig forskargrupp på Jönköping University tittat på.
  2017-12-08 08.41
 • Arbetsmarknadsministern tror på gaming på jobbet
  – Fortfarande sker kompetensutveckling otroligt traditionellt, ofta mer traditionellt än i skolan. 30 personer sitter i ett rum och någon pratar, så gör man anteckningar och sedan ett grupparbete, säger Ylva Johansson (S).
  2017-12-07 07.34
livslångt lärande - nyheter om vuxnas lärande

Mer om livslångt lärande

Utöver att samla nyheter om vuxnas och det livslånga lärandet i nyhetsflödet, skriver vi även egna reportage. Vi har också en mindre samling filmer och en rapportserie om livslångt lärande.

vuxnas lärande - film om vuxnas lärande

Lärande mellan generationer är ett ömsesidigt lärande som finns eller uppstår mellan två generationer. Det generationsöverskridande lärandet baserar sig på ett utbyte av information, tankar, känslor och erfarenheter ur ett livslångt perspektiv och som berikar alla parter. Läs mer.

Vuxnas lärande

I mars 2016 startade forskarna Cecilia Bjursell och Annika Engström bloggen "Collearn – collaborate & learn". Bloggen är en arena där de experimenterar och utvecklar idéer kring lärande i organisationer. 

Besök bloggen här.

rapporter om livslångt lärande

Skolchefsinstitutet vänder sig till dem som är ledare för rektorer och förskolechefer i offentlig eller privat verksamhet. Syftet med institutet är att stärka skolcheferna i sitt ledarskap.

Institutet finns vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Läs mer.