Encell

Encells månadsbrevDitt namn:

Din e-postadress:


Encell är ett nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande, inrättat på initiativ av regeringen. Encell har stiftelsen Högskolan i Jönköping som huvudman och Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) som värdorganisation.

Encell är ett av åtta nationella resurscentrum i Sverige. På nordisk nivå finns ett nätverk för vuxnas lärande, NVL. Erasmus+ är EU-kommissionens program för utbildningssamarbete i Europa där främjandet av ett livslångt lärande som bidrar till tillväxt och rättvisa sker genom en prioritering av åtta nyckelkompetenserPDF (pdf, 379 kB).

Finns det en särskild nordisk modell för vuxenutbildning? Och hur väl är i så fall den modellen anpassad till en tid som präglas av global rörlighet?

Det är några av frågorna som kommer att diskuteras under konferensen "Adult education in the age of global mobility" den 3-5 maj 2017.

I år är det Encell och Mimer – Nationellt program för folkbildningsforskning som är värdar för arrangemanget som kommer att äga rum vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

Läs mer om konferensen här.

 • Livslångt lärande – vilken roll spelar lärosätena?
  En snabbt föränderlig arbetsmarknad ställer allt högre krav på en ökad tillgång till vidareutbildning. Trots detta tycks högskolor och universitet minska sitt utbildningsutbud för yrkesverksamma – en oroande trend menar Riksrevisionen.
  2017-04-28 10.03
 • Uppdrag om sammanhållna yrkesutbildningar
  Skolverket har tidigare fått i uppdrag att utforma förslag till sammanhållna yrkesutbildningar inom regional yrkesinriktad vuxenutbildning - nu utvecklas arbetet.
  2017-04-27 12.43
 • Vuxenutbildningen kan sammanfoga Sverige
  Kan vuxenutbildningen spela en avgörande roll för att minska samhällsklyftorna i Sverige? Ja, menar föreningen ViS – Vuxenutbildning i Samverkan – som i början av april bjöd in till sin årliga konferens, denna gång med temat "Samarbetet sammanfogar".
  2017-04-26 09.11
livslångt lärande - nyheter om vuxnas lärande

Mer om livslångt lärande

Utöver att samla nyheter om vuxnas och det livslånga lärandet i nyhetsflödet, skriver vi även egna reportage. Vi har också en mindre samling filmer och en rapportserie om livslångt lärande.

vuxnas lärande - film om vuxnas lärande

Lärande mellan generationer är ett ömsesidigt lärande som finns eller uppstår mellan två generationer. Det generationsöverskridande lärandet baserar sig på ett utbyte av information, tankar, känslor och erfarenheter ur ett livslångt perspektiv och som berikar alla parter. Läs mer.

Vuxnas lärande

I mars 2016 startade forskarna Cecilia Bjursell och Annika Engström bloggen "Collearn – collaborate & learn". Bloggen är en arena där de experimenterar och utvecklar idéer kring lärande i organisationer. 

Besök bloggen här.

rapporter om livslångt lärande

Skolchefsinstitutet vänder sig till dem som är ledare för rektorer och förskolechefer i offentlig eller privat verksamhet. Syftet med institutet är att stärka skolcheferna i sitt ledarskap.

Institutet finns vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Läs mer.