Encell

Encells månadsbrevDitt namn:

Din e-postadress:


Encell är ett nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande, inrättat på initiativ av regeringen. Encell har stiftelsen Högskolan i Jönköping som huvudman och Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) som värdorganisation.

Encell är ett av åtta nationella resurscentrum i Sverige. På nordisk nivå finns ett nätverk för vuxnas lärande, NVL. Erasmus+ är EU-kommissionens program för utbildningssamarbete i Europa där främjandet av ett livslångt lärande som bidrar till tillväxt och rättvisa sker genom en prioritering av åtta nyckelkompetenserPDF (pdf, 379 kB).

Folkbildningens frihet och värde

I rapporten "Folkbildningens frihet och värde – Metaperspektiv på folkhögskolor och studieförbund" presenterar Folkbildningsrådet samhällsanalyser av folkbildningen.

Rapportförfattarna analyserar bland annat den betydelse som deltagande i folkbildning har. En central fråga i rapporten är huruvida studieförbunden och folkhögskolorna lever upp till de syften som staten har med stödet till folkbildningen.

Ladda ner rapporten här.

Nyheter

Kalendarium

Nyhetsarkiv Visa kalendariet
 • Studieteknik - Gör studierna enklare (13/9)
  13 september 2016 16:00 - 19:00 Plats: HJ-Aulan (He102)
  Christer Westlund - Me University.

  Öppet för alla studenter!
  Målgrupp: Allmänhet, Studenter ENCELL

 • Student welcome fair
  26 augusti 2016 00:00 Plats: Campus Arena
  Mer information kommer.
  Målgrupp: Studenter ENCELL

livslångt lärande - nyheter om vuxnas lärande

Mer om livslångt lärande

Utöver att samla nyheter om vuxnas och det livslånga lärandet i nyhetsflödet, skriver vi även egna reportage. Vi har också en mindre samling filmer, som du kan ta del av.

vuxnas lärande - film om vuxnas lärande

Lärande mellan generationer är ett ömsesidigt lärande som finns eller uppstår mellan två generationer. Det generationsöverskridande lärandet baserar sig på ett utbyte av information, tankar, känslor och erfarenheter ur ett livslångt perspektiv och som berikar alla parter. Läs mer.

Vuxnas lärande

Att arbeta med vuxnas lärande innebär att bidra till att alla vuxna ska ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Läs mer.

rapporter om livslångt lärande

Encell har en rapportserie om livslångt lärande. I serien hittar du ämnen som exempelvis kvalitet i vuxenutbildning, äldres lärande och lärandets sociala dimensioner.

Läs mer och ta del av rapporterna.