Encell

Prenumerera på vårt månadsbrev:


Encell är ett nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande, inrättat på initiativ av regeringen. Encell har stiftelsen Jönköping University som huvudman och Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) som värdorganisation.

Encell är ett av åtta nationella resurscentrum i Sverige. På nordisk nivå finns ett nätverk för vuxnas lärande, NVLlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Erasmus+länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är EU-kommissionens program för utbildningssamarbete i Europa där främjandet av ett livslångt lärande som bidrar till tillväxt och rättvisa sker genom en prioritering av åtta nyckelkompetenserPDF (pdf, 379 kB).

Student: Vinn 10 000 kronor med din uppsats!

Nu är det dags för vår uppsatstävling igen. Skriver du en uppsats på kandidat-, magister- eller masternivå under det här läsåret? Skicka in den till oss!

Uppsatsen kan behandla valfritt område som stödjer olika aspekter på vuxnas lärande på många sätt. Följande områden är teman som uppsatsen skulle kunna behandla:

 • Vilka utmaningar finns då det gäller utbildning av vuxna?
 • Hur arbetar organisationer med kompetensöverföring?
 • Hur sker lärande mellan generationer?
 • Hur ser olika individer på lärande?
 • Hur kan vi förstå äldres lärande?
 • Vad innebär det att studera som vuxen?

Läs mer om tävlingen här.

 • EU satsar för att stärka ungdoms-, kultur- och utbildningspolitiken
  EU-kommissionen har som mål att det senast 2025 ska finnas ett europeiskt område för utbildning. Bland annat vill de att examensbevis automatiskt ska erkännas och att fler ska läsa främmande språk, för att öka rörligheten i unionen.
  2018-05-25 08.19
 • Forskningssamarbete ska främja integration i Kanada och Sverige
  I ett nytt samarbetsprojekt mellan Jönköping University och McMaster University i Kanada ska forskare jämföra hur syriska flyktingar i de båda länderna har kommit ut på arbetsmarknaden. Forskningen ska ske i tätt samarbete med icke statliga organisationer och man ska kartlägga och jämföra erfarenheter och metoder i Jönköping, Örebro och Hamilton.
  2018-05-24 08.28
 • Hur är det att vara med i en studiecirkel?
  Varför vill människor vara med i en studiecirkel och vad får de ut av det? Nu ska 10 000 personer intervjuas i en deltagarpanel.
  2018-05-23 09.38
livslångt lärande - nyheter om vuxnas lärande

Mer om livslångt lärande

Utöver att samla nyheter om vuxnas och det livslånga lärandet i nyhetsflödet, skriver vi även egna reportage. Vi har också en mindre samling filmer och en rapportserie om livslångt lärande.

vuxnas lärande - film om vuxnas lärande

Lärande mellan generationer är ett ömsesidigt lärande som finns eller uppstår mellan två generationer. Det generationsöverskridande lärandet baserar sig på ett utbyte av information, tankar, känslor och erfarenheter ur ett livslångt perspektiv och som berikar alla parter. Läs mer.

Vuxnas lärande

I mars 2016 startade forskarna Cecilia Bjursell och Annika Engström bloggen "Collearn – collaborate & learn". Bloggen är en arena där de experimenterar och utvecklar idéer kring lärande i organisationer. 

Besök bloggen härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

rapporter om livslångt lärande

Skolchefsinstitutet vänder sig till dem som är ledare för rektorer och förskolechefer i offentlig eller privat verksamhet. Syftet med institutet är att stärka skolcheferna i sitt ledarskap.

Institutet finns vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.