Encell

Encells månadsbrevDitt namn:

Din e-postadress:


Encell är ett nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande, inrättat på initiativ av regeringen. Encell har stiftelsen Högskolan i Jönköping som huvudman och Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) som värdorganisation.

Encell är ett av åtta nationella resurscentrum i Sverige. På nordisk nivå finns ett nätverk för vuxnas lärande, NVL. Erasmus+ är EU-kommissionens program för utbildningssamarbete i Europa där främjandet av ett livslångt lärande som bidrar till tillväxt och rättvisa sker genom en prioritering av åtta nyckelkompetenserPDF (pdf, 379 kB).

Folkbildningens frihet och värde

I rapporten "Folkbildningens frihet och värde – Metaperspektiv på folkhögskolor och studieförbund" presenterar Folkbildningsrådet samhällsanalyser av folkbildningen.

Rapportförfattarna analyserar bland annat den betydelse som deltagande i folkbildning har. En central fråga i rapporten är huruvida studieförbunden och folkhögskolorna lever upp till de syften som staten har med stödet till folkbildningen.

Ladda ner rapporten här.

Nyheter

Kalendarium

Nyhetsarkiv Visa kalendariet
 • Encell och vuxenutbildningen
  Vuxenutbildning i Samverkan (ViS) lämnar tidskriftformatet och övergår till att löpande presentera information och nyheter på sin hemsida. Där finns redan nu flera texter och bland annat kan man läsa om Encells uppdrag och verksamhet.
  2016-10-26 08.33
 • Månadens forskarintervju: Céline Cocquyt
  I månadens forskarintervju får ni träffa Céline Cocquyt, som är doktorand i pedagogik vid Vrije Universiteit Brussel.
  2016-10-25 08.49
 • Konferens om nyanländas lärande
  Den 24 januari anordnar Skolporten en konferens om nyanländas lärande i Malmö.
  2016-10-24 08.48
 • Offentlig föreläsning: Grafittins spänningsfält - att bekämpa, bejaka eller bemästra?
  8 december 2016 18:30 - 19:30 Plats: Hc113 Den 8 december ringar Björn Jonsson, Fil. dr i socialt arbete, avdelningen för beteendevetenskap och socialt arbete, ringar in höstens sista offentliga föreläsning. Graffiti väcker känslor. Inte sällan starka sådana. Björn Jonsson, fil. dr i socialt arbete, har följt dialogen mellan kommunala tjänstemän och graffitimålare i Jönköping sedan början av 2000-talet. Samma för- och emot-debatt tenderar att återkomma över tid. Positionerna blir lätt låsta. Bland tjänstemännen har Jonsson identifierat tre typer av stereotyper; ”bejakare”, ”bemästrare” och ”bekämpare”. Bejaka rna ser graffitin som en konstform, medan ”bemästrarna” vill begränsa graffitin till vissa platser. ”Bekämparna” ser graffittin mer renodlat som skadegörelse. I sin forskning tycker sig Jonsson se att det även bland motståndarna numera finns öppningar för just en mer nyanserad dialog. Att föreläsningen samarrangeras med just Jönköpings kommun kanske kan ses som ett bevis i sig för Björn Jonssons tes? Föreläsningen samarrangeras med Jönköpings kommun. Fri entré och föreläsningen går att se live på webben via länken ju.se/offentliga (klicka in på "till livestreamingen"). Varmt välkomna! Målgrupp: Allmänhet, Studenter ENCELL
 • Encell och vuxenutbildningen
  Vuxenutbildning i Samverkan (ViS) lämnar tidskriftformatet och övergår till att löpande presentera information och nyheter på sin hemsida. Där finns redan nu flera texter och bland annat kan man läsa om Encells uppdrag och verksamhet.
  2016-10-26 08.33
 • Månadens forskarintervju: Céline Cocquyt
  I månadens forskarintervju får ni träffa Céline Cocquyt, som är doktorand i pedagogik vid Vrije Universiteit Brussel.
  2016-10-25 08.49
 • Konferens om nyanländas lärande
  Den 24 januari anordnar Skolporten en konferens om nyanländas lärande i Malmö.
  2016-10-24 08.48
livslångt lärande - nyheter om vuxnas lärande

Mer om livslångt lärande

Utöver att samla nyheter om vuxnas och det livslånga lärandet i nyhetsflödet, skriver vi även egna reportage. Vi har också en mindre samling filmer, som du kan ta del av.

vuxnas lärande - film om vuxnas lärande

Lärande mellan generationer är ett ömsesidigt lärande som finns eller uppstår mellan två generationer. Det generationsöverskridande lärandet baserar sig på ett utbyte av information, tankar, känslor och erfarenheter ur ett livslångt perspektiv och som berikar alla parter. Läs mer.

Vuxnas lärande

Att arbeta med vuxnas lärande innebär att bidra till att alla vuxna ska ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Läs mer.

rapporter om livslångt lärande

Encell har en rapportserie om livslångt lärande. I serien hittar du ämnen som exempelvis kvalitet i vuxenutbildning, äldres lärande och lärandets sociala dimensioner.

Läs mer och ta del av rapporterna.