Vi välkomnar lärare att kontakta biblioteket för att diskutera och planera samarbete kring informationssökning som ett inslag i en kurs eller ett program.

Biblioteket har en etablerad undervisningsverksamhet och medverkar regelbundet i de flesta utbildningsprogram vid högskolan. Vår undervisning syftar till att tillsammans med fackhögskolorna hjälpa studenterna att uppnå de lärandemål som rör informationssökning. Undervisningen planeras i samråd med berörda lärare och anpassas efter utbildningsnivå.

Exempel på innehåll:

  • sökordsformulering
  • sökstrategi
  • sökteknik
  • för ämnet relevanta söktjänster
  • värdering av sökresultat
  • kännedom om hur vetenskapliga resultat publiceras inom ett ämnesområde

För en fördjupad beskrivning av vårt arbete, se Riktlinjer för Högskolebibliotekets undervisning Pdf, 88.9 kB..

Handledning för studenter

Det kan också vara bra att känna till att biblioteket utöver insatser i kurser erbjuder handledning för enskilda studenter i samband med uppsatsskrivning och andra arbeten.