Search toggle

Forskning till lunch

Sista veckan i september arrangerar Jönköping University lunchföreläsningar med olika JU-forskare och externa gäster i bibliotekets JMW-sal. Temat är Forskning i fokus och varje dag mellan 12–13 kan du avnjuta din lunch samtidigt som du lär dig något nytt om till exempel Artificiell Intelligens, terrordåd eller yoga. Föreläsningarna är gratis och öppna för alla.

Forskning i fokus arrangeras av Jönköping University och ingår i konceptet ForskarFredag. ForskarFredag genomförs årligen i slutet av september på flera olika platser runt om i Sverige, och i resten av Europa under namnet European Researchers’ Night. Syftet är att sprida forskning till allmänheten och inspirera unga till vidare studier.

Hela programmet för Forskning i fokus.

Välkomna!

2023-09-22