Search toggle

Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material från Kungliga biblioteket

Kungliga biblioteket, KB, ger under höstterminen tillgång till sina samlingar i digitaliserad form på distans. Böcker, handskrifter och bilder ur KB:s samlingar kan nu beställas av forskare och forskarstudenter.

Även uppsatsskrivande studenter kan få tillgång till böcker för examensuppsats på kandidat- och magisternivå. Observera att kurslitteratur inte kan beställas. Beställning görs genom att skicka ett e-postmeddelande till interlib@ju.se med författare, titel och utgivningsår. Skriv KB digitalisering i ämnesraden. Du behöver också ange din JU-epostadress. Hur lång tid det tar att få tillgång till materialet är beroende av antalet förfrågningar KB får från landets lärosäten. KB förbehåller sig också rätten att kontakta låntagaren för ytterligare upplysningar. Erbjudandet gäller till och med 17 januari 2021.

Tillgång till material från Svensk mediedatabas

Forskare och forskarstudenter kan även få tillgång till strömmat audiovisuellt material i tjänsten Svensk mediedatabas, SMDB. Materialet beställs direkt på SMDB:s webbplats. Även detta erbjudande gäller till och med 17 januari 2021.

Mer information på Kungliga bibliotekets webbplats.


2020-09-21