28 miljoner kronor till Hälsohögskolan i forskningspengar från Forte

Under veckan har Forte beviljat över 28 miljoner kronor till två olika forskningsprojekt vid Hälsohögskolan. 1,6 miljoner till Ida Karlsson, postdoktor vid Institutet för gerontologi, och över 26 miljoner till Sofia Kjellströms projekt vid Jönköping Academy för att utveckla samskapande av hälsa, vård och omsorg.

Det ena projektet som i dagarna har fått medel från Forte är ”Samskapande av hälsa, vård och omsorg: Att utforska, mäta och förbättra samproduktion på nationell, regional och lokal nivå”. Det här projektet finns vid Jönköping Academy Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Hälsohögskolan och handlar om så kallad co-production, som på svenska kallas samskapande, samproduktion och co-design. Det är ett sätt att involvera medborgare i skapandet av hälsa och välbefinnande – att låta medborgare vara med i design, utförande och utvärdering av tjänster inom vård och omsorg. Jönköping Academys projekt är ett av sju bland hela 117 sökande som har beviljats medel från Forte Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och det var det enda projektet som bedömdes förena hälso- och sjukvård med socialtjänst.

Detta sexåriga projekt är ett samarbete mellan Jönköping Academy, med Sofia Kjellström, professor i kvalitetsförbättring och ledarskap som projektledare, och Glenn Robert, som är gästprofessor vid Jönköping Academy från King’s College London.

Sofia Kjellström (t.v.) tillsammans med docenterna Ann-Christine Andersson och Kristina Areskoug-Josefsson, som också kommer att delta i projektet. Foto: Patrik Svedberg

Sofia Kjellström (t.v.) tillsammans med docenterna Ann-Christine Andersson och Kristina Areskoug-Josefsson, som också kommer att delta i projektet. Foto: Patrik Svedberg

- Trots att det finns många studier som beskriver samproduktion, så finns det stora kunskapsluckor, säger Sofia Kjellström. Utifrån våra resultat så kommer vi att ta fram modeller och stödjande redskap som främjar framtida initiativ för ökat samskapande.

- Det som är speciellt roligt med det här projektet är att Region Jönköpings län och Jönköping University har investerat en stor summa pengar för att skapa vårt Center for Co-production. Forskningsmedlen som vi nu har fått stärker upp de tidigare satsningarna och ger Centre for Co-production en skjuts framåt, avslutar Sofia Kjellström.

Ida Karlsson

Ida Karlsson

Pengar till projekt om Body Mass Index

De 1,6 miljoner kronorna som Forte har beviljat Ida Karlsson, postdoktor vid Institutet för gerontologi vid Hälsohögskolan, är för hennes projekt ”Ökad förståelse av etiologin mellan Body Mass Index och risk för demens och kognitiv svikt genom longitudinella och genetiska metoder”.

Projektet bygger på forskning kring hur Body Mass Index, det som i folkmun kallas för BMI, är relaterat till flera åldersrelaterade sjukdomar, till exempel demens och kognitiv svikt. Projektet syftar till att kombinera olika metoder och studier för att studera hur och i vilka fall BMI påverkar risken för demens och kognitiv svikt.

Ida kommer att studera huruvida det är den faktiska nivån av BMI som påverkar risken eller om sambandet också berörs av andra faktorer, så som riskfaktorer som lipider (fetter och fettliknande ämnen), hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes.

- Jag hoppas genom mitt arbete bidra till en bättre förståelse för genom vilka mekanismer BMI påverkar risken för kognitiv svikt och demens och när i livet det går att sätta in förebyggande åtgärder för att de ska kunna ha bästa möjliga effekt, säger Ida Karlsson.

2018-10-05