OM JÖNKÖPING ACADEMY

Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare är ett samverkanscentrum för praktiknära forskning och utbildning i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd.

Följ oss på Twitterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster!

Utbildning

Läs mer om vårt praktiknära masterprogram öppnas i nytt fönsterinom kvalitetsförbättring och ledarskap. Hela idén med programmet är att erbjuda en tät koppling mellan teori och praktik.

Forskning

Jönköping Academy har en interaktiv forskningsansats - dvs vi återkopplar till verksamheterna så att forskningen direkt kan bidra till förändringar och förbättringar.

Läs mer om aktuella projekt!

Utveckling av Center för Co-production

Centre for Coproduction har som mål att bedriva forskning, utbildning, innovation och nyttiggörande av kunskap i partnerskap och nätverk med dem Jönköping Academy är till för.

Läs mer här.

Utvecklingskraft

Utvecklingskraft är en konferens där förbättringsarbeten från hela Sverige presenteras och sprids. Mötesplatsen syftar till att vara en plattform där vårdens verkliga förbättringsmöjligheter sätts i fokus av dem som gör jobbet tillsammans med dem som det görs för.

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster