OM JÖNKÖPING ACADEMY

Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare är ett samverkanscentrum för praktiknära forskning och utbildning i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg.

NYHETER


KALENDARIUM

  • Forskarfredag-frukost
    30 september 2016 07:30 - 09:00 Plats: Gd 305 ” Co-production, co-design, co-evaluation..."` - vad avses med begreppen och hur använder vi dem i...
  • Vad är teori i Improvement Science?
    27 oktober 2016 13:00 - 14:30 Plats: Gd 305 ”Vad är teori i Improvement Science”? Med Annika Nordin.  Målgrupp: Allmänhet Jonkoping Academy

Utbildning

Tillsammans med Dartmouth Institute i USA har vi byggt upp ett nytt, praktiknära magister- och masterprogram inom kvalitetsförbättring och ledarskap. Hela idén med programmet är att erbjuda en tät koppling mellan teori och praktik.

Forskning

Jönköping Academy har en interaktiv forskningsansats - dvs vi återkopplar till verksamheterna så att forskningen direkt kan bidra till förändringar och förbättringar.

Läs mer om aktuella projekt!

Gerotech Hackaton

Vill du göra skillnad?

Vill du tillsammans med andra utveckla goda idéer för framtiden, som främjar ett gott liv i ett åldrande samhälle?

I så fall är du välkommen att vara med i Gerotech Hackathon!

Vårt märke

Jönköping Academys märke med de tre cirklarna symboliserar det systemtänk som används i dagens forskning och arbete med kvalitetsförbättring inom vård och omsorg.

Läs mer om märket