Forskare och praktiker samtalar vid flödestavla

Tillsammans med Dartmouth Institute i USA har vi byggt upp ett nytt, praktiknära magister- och masterprogram inom kvalitetsförbättring och ledarskap. Hela idén med programmet är att erbjuda en tät koppling mellan teori och praktik.


Forskare samtalar vid en bild av processflöde

Jönköping Academy har en interaktiv forskningsansats - dvs vi återkopplar till verksamheterna så att forskningen direkt kan bidra till förändringar och förbättringar.

Läs mer om aktuella projekt!

Nyheter

Nyheter

Kalendarium

Nyhetsarkiv Visa kalendariet
 • Berith Hedberg är ny docent inom hälsa och vårdvetenskap
  Hon höll sin docentföreläsning "En aktiv patientroll – utmaningar för hälso- och sjukvården" den 28/5.
  2015-06-10
 • Kurs: Förbättringscoach inom vård och omsorg 7,5 hp
  Vill du bli en förbättringscoach?Tänker du ibland att ”det borde finnas ett bättre sätt…” Har du idéer om hur din verksamhet kan bli ännu mer fokuserad för dem vi är till för?Ser du arbetssätt som inte längre är effektiva eller som inte längre bidrar till ett ökat värde? Då är du en blivande förbättringscoach!
  2015-06-02
 • Två Guldskalpellvinnare från regionen
  Den 27 maj delades Dagens Medicins pris Guldskalpellen ut. Förutom att två av vinnarna kommer från region Jönköpings Län, vilket gör oss stolta, så var Boel Andersson Gäre talare och pratade om hur vi kan minska gapet mellan det vi vet och det vi gör.
  2015-06-01