Forskare och praktiker samtalar vid flödestavla

Tillsammans med Dartmouth Institute i USA har vi byggt upp ett nytt, praktiknära magister- och masterprogram inom kvalitetsförbättring och ledarskap. Hela idén med programmet är att erbjuda en tät koppling mellan teori och praktik.


Forskare samtalar vid en bild av processflöde

Jönköping Academy har en interaktiv forskningsansats - dvs vi återkopplar till verksamheterna så att forskningen direkt kan bidra till förändringar och förbättringar.

Läs mer om aktuella projekt!

Nyheter

Nyheter

Kalendarium

Nyhetsarkiv Visa kalendariet
 • Ny studie om förbättringsarbete
  Johan Thor, Vinnvård Fellow of Improvement Science på Jönköping Acedemy är medförfattare på en nyligen publicerad studie av förbättringsarbetet i hälso- och sjukvården i Jönköpings län. Titeln är Sustaining improvement? The 20-year Jönköping quality improvement program revisited.
  2015-02-25
 • Vårdialog 2015 ”Att knyta kvalitetsband”
  Välkommen att delta i en dialog om hur framtidens medarbetare utbildas och tränas i kvalitet och förbättringskunskap. Vårdialogen genomförs i
  samverkan mellan Högskolan i Jönköping, Region Jönköpings län och kommunerna i länet.

  2015-02-25
 • Ny bok om nationella kvalitetsregister i hälso- och sjukvården
  Annika Nordin, Anette Peterson, doktorander på Hälsohögskolan, och Johan Thor, Vinnvård Fellow of Improvement Science, alla på Jönköping Academy
  for Improvement of Health and Welfare, medverkar i en ny bok om nationella kvalitetsregister i hälso- och sjukvården.

  2015-02-25