Forskare och praktiker samtalar vid flödestavla

Tillsammans med Dartmouth Institute i USA har vi byggt upp ett nytt, praktiknära magister- och masterprogram inom kvalitetsförbättring och ledarskap. Hela idén med programmet är att erbjuda en tät koppling mellan teori och praktik.


Forskare samtalar vid en bild av processflöde

Jönköping Academy har en interaktiv forskningsansats - dvs vi återkopplar till verksamheterna så att forskningen direkt kan bidra till förändringar och förbättringar.

Läs mer om aktuella projekt!

Nyheter

Nyheter

Kalendarium

Nyhetsarkiv Visa kalendariet
 • Personligt om internationell forskningspresentation
  När The Academy for Healthcare Improvement höll sitt Annual Meeting nyligen, var Jönköping Academys Johan Thor där och presenterade sin fellowshipforskning om nyttiggörande av kvalitetsregister med hjälp av kvalitetsteori. Läs hans egen berättelse.
  2015-11-19
 • Välkommen till seminarium
  Hur bidrar Nationella kvalitetsregister till bättre hälsa och bättre vård?Välkommen till torsdagsseminarium för forskare och intressenter inom vård och omsorg! Vid Jönköping Academy och dess partners pågår mycket forskning både utifrån kvalitetsregisterdata och kring hur kvalitetsregister nyttiggörs i praktiken. Seminariet utgår från hur denna forskning relaterar till definitionen och visionen för Nationella kvalitetsregister. Seminariet arrangeras av Jönköping Academy och forskningsmiljön Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd.
  2015-11-16
 • Unik utbildning för chefer, ledare och nyckelpersoner
  Advanced Training Program (ATP) har som målsättning att i grunden utveckla förutsättningarna för modern klinisk förändringsledning och systematiskt utvecklingsarbete i hälso- och sjukvården och omsorgen.
  2015-10-26
 • Seminarium
  3 december 2015 13:00 - 17:00 Plats: Gd 305
       Dan Lundgren, doktorand och Thorbjörn Ahlgren, forskare

        Moderator Henrik Kock.        
  Målgrupp: Allmänhet Jonkoping Academy

 • A V S L U T N I N G - j u l f e s t
  17 december 2015 10:00 - 17:00 Plats: Gd 305
   A V S L U T N I N G   -   j u l f e s t

  10.00-17.00           

  13.00-15.00    Ev. Ylva Stål.
  Målgrupp: Allmänhet Jonkoping Academy