Forskare och praktiker samtalar vid flödestavla

Tillsammans med Dartmouth Institute i USA har vi byggt upp ett nytt, praktiknära magister- och masterprogram inom kvalitetsförbättring och ledarskap. Hela idén med programmet är att erbjuda en tät koppling mellan teori och praktik.


Forskare samtalar vid en bild av processflöde

Jönköping Academy har en interaktiv forskningsansats - dvs vi återkopplar till verksamheterna så att forskningen direkt kan bidra till förändringar och förbättringar.

Läs mer om aktuella projekt!

Nyheter

Nyheter

Kalendarium

Nyhetsarkiv Visa kalendariet
 • En aktiv patientroll - utmaningar för hälso- och sjukvården?
  Välkommen att närvara vid Berith Hedbergs docentföreläsning den 28 maj klockan 10.30, i Forum Humanum. Ämnet är resultat från patientnära forskningoch patientens möjligheter att utveckla sin hälsokompetens och sin aktiva roll i mötet med hälso- och sjukvården.
  2015-05-20
 • Ekonomisk vinst kan överskugga lärande i vårdens förbättringsarbete
  Under 2010-talet har prestationsbaserade ersättningar införts för att motivera till förändring inom hälso- och sjukvården. Ersättningsmodellen medför att vårdgivarna konkurrerar om ersättningar samtidigt som de ska samarbeta för att skapa patientsäkra överföringar mellan vårdenheter. I en avhandling från Linnéuniversitetet studerar Ann-Charlotte Norman vilket inflytande dessa till synes motstridiga villkor har på förbättringsarbetets lärprocesser.
  2015-05-12
 • Välkommen till masterexamination
  Välkommen att närvara vid Jönköping Academys masterstudenters examination! Studenterna har gått utbildningen Masterprogram i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd. Denna dag kommer de att redovisa sina resultat och de lärdomar de har dragit av genomförda förbättringsarbeten, genom att försvara sina examensarbeten.
  2015-05-07