Forskare och praktiker samtalar vid flödestavla

Tillsammans med Dartmouth Institute i USA har vi byggt upp ett nytt, praktiknära magister- och masterprogram inom kvalitetsförbättring och ledarskap. Hela idén med programmet är att erbjuda en tät koppling mellan teori och praktik.


Forskare samtalar vid en bild av processflöde

Jönköping Academy har en interaktiv forskningsansats - dvs vi återkopplar till verksamheterna så att forskningen direkt kan bidra till förändringar och förbättringar.

Läs mer om aktuella projekt!

Nyheter

Nyheter

Kalendarium

Nyhetsarkiv Visa kalendariet
 • Vårdialogen luktar kvalitet
  Den 26 mars hölls Vårdialogen på Science Park i Jönköping. Vårdialogen är ett regionalt samtal kring kvalitetsarbete, utveckling och förbättring av vård, omsorg och socialt arbete. Representanter för Region Jönköpings län, Högskolan i Jönköping och privata aktörer inom hälso- och sjukvårdsområdet deltog och det blev en dag fylld av intressanta samtal om kvalitet, förbättring och utveckling.
  2015-04-24
 • Äldres rätt till delaktighet värderas lågt av personalen
  En ny studie från Jönköping Academy vid Högskolan i Jönköping visar stora skillnader i hur personal i äldreomsorgen värderar etiska frågor.
  2015-04-08
 • Jönköping visar den digitala vägen till bättre vård
  Vilket är det bästa sättet att låta så många som möjligt ta del av en pedagogisk satsning? Svar: att göra den digital och kostnadsfri. Det är den nya MOOC:en ”Improvement FUNdamentals".
  2015-03-11