Forskare och praktiker samtalar vid flödestavla
Professor Paul Batalden föreläser för masterstudenter

Tillsammans med Dartmouth Institute i USA har vi byggt upp ett nytt, praktiknära magister- och masterprogram inom kvalitetsförbättring och ledarskap. Hela idén med programmet är att erbjuda en tät koppling mellan teori och praktik.

Forskare samtalar vid en bild av processflöde

Jönköping Academy har en interaktiv forskningsansats - dvs vi återkopplar till verksamheterna så att forskningen direkt kan bidra till förändringar och förbättringar.

Läs mer om aktuella projekt!

Nyheter

Nyheter

Kalendarium

Nyhetsarkiv Visa kalendariet
 • Utvecklingskraft
  14 maj - 15 maj 2014 08:00 - 16:00 Plats: Kungsporten Huskvarna
  Årets tema är Design för medskapande lärande. 
  Utvecklingskraft är en nationell mötesplats där förbättringsarbeten från hela Sverige presenteras och sprids. Konferensen vänder sig till dig som arbetar inom omsorg, hälso- och sjukvård samt tandvård. 

  Du kan anmäla dig här
  Sista anmälningsdatum är den 25e april 2014

   

   
  Målgrupp: Allmänhet Jonkoping Academy

 • Change Day
  4 juni 2014 00:00 Plats: Hela Sverige
  Change Day är en internationell rörelse som syftar till att förbättra svensk hälso- och sjukvård och omsorg. Målsättningen är att förverkliga potentialen som finns hos alla individer och grupper och det gör de genom att ge löften om de förbättringar som de ska göra. Alla kan ge löften såväl undersköterskor, läkare och politiker. 

  Från och med början av mars blir det möjligt att genom changeday.se ge sina löften som sedan leder till den aktuella Change Day dagen den 4 juni.

  Vill du veta mer? Gå in på 
  Change Day UK
  Change Day Australia

   
  Målgrupp: Allmänhet Jonkoping Academy

 • Nationella Kvalitetsregisterkonferensen i Jönköping
  20 januari - 21 januari 2015 08:00 - 16:00 Plats: Jönköping
  Kvalitetsregisterkonferensen är ett forum för medicinsk kvalitet och ständigt förbättringsarbete.
  Nästa konferens hålls inte under hösten, utan blir 20-21 januari i Jönköping.

  För att hålla dig uppdaterad följ den här länken

   

   

   
  Målgrupp: Allmänhet Jonkoping Academy