Nyhetsarkiv

 • Byggmästareföreningen sponsrar professur vid Jönköping University


  För två veckor sedan blev det klart att Jönköping University blir en så kallad KK-miljö. Nu är den första professuren inom KK-miljön redan på gång. Professuren kommer att ligga på Tekniska högskolan o...
 • Rekrytering av ny rektor tidigareläggs


  Styrelsen har beslutat att arbete ska påbörjas som möjliggör tidigareläggning av rekrytering av ny rektor vid Jönköping University.
 • Mycket god samverkan vid Jönköping University


  Jönköping University har mycket god samverkan med övriga samhället, både när det gäller aktiviteter och resultat. Det är omdömet från Vinnova efter att myndigheten nu har utvärderat samverkan vid sven...
 • Hyr ut till en student


  Har du rum för en student? Just nu behöver vi din hjälp med att hitta boenden till våra studenter.
 • Ny avhandling om äldres sjukhusvård


  Hur kan vi undvika att äldre personer läggs in på sjukhus i onödan? Och vad är det som gör att många äldre personer väljer att söka sjukhusvård trots att de har tillgång till hemsjukvård? Detta är någ...
 • Våga lita på lärarna


  Det finns stor potential för att utveckla skolans arbete, men lärarna måste få organisera sin tid på rätt sätt. Det menar Helen Avery, som disputerat i didaktik vid Högskolan för lärande och kommunika...
 • KK-stiftelsen tecknar 10-årigt avtal med Jönköping University


  Jönköping University blir en KK-miljö. Satsningen gör det möjligt för Jönköping University att bygga en stark forskningsmiljö inom kunskapsintensiv produktframtagning – i nära samarbete med näringsliv...
 • JO avslår anmälan från Språkrådet


  Justitieombudsmannen (JO) har beslutat att inte ta upp Språkrådets anmälan mot Jönköping University gällande namnbyte.
 • Sommartider på campus


  Under sommaren gäller oregelbundna öppettider för flera av verksamheterna på campus.
 • Replik på Språkrådets debattartikel


  Språkrådet kommenterar i en debattartikel i Svenska Dagbladet den 12 juni att Jönköping University använder sitt namn på engelska även inom Sverige. Rektor Anita Hansbo och prorektor Lars Niklasson be...
 • Nytt instrument för att bedöma studenter i klinisk utbildning


  Sjuksköterskeprogrammen lägger ett stort fokus på bedömningen av studenter i den kliniska utbildningen. Det är en komplicerad process, eftersom det finns skillnader i vårdpraxis. Svårigheten att utvec...
 • Jönköping Universitys förtjänsttecken till Leif Melin


  Jönköping Universitys förtjänsttecken tilldelades professor Leif Melin under högskolans akademiska högtid den 21 maj. Tecknet delas ut till personer som gjort insatser av vikt för Jönköping University...
 • Stipendier för utmärkta studieresultat


  Tio JIBS-studenter fick den 3 juni ta emot stipendiet Excellence Scholarship, som ska användas till utlandsstudier.
 • Konferens vill lyfta fram mervärdet av att samverka


  Att samverka skapar mervärde – men vilka utmaningar kan man stöta på och vilka metoder bör man använda? Det kommer att diskuteras under en konferens om deltagarbaserad aktionsforskning den 7-8 juni 20...
 • Nya branscher och lokala entreprenörer i lyckat pilotprojekt med JIBS


  Under våren har ett pilotprojekt och ett nytt lyckat samarbete genomförts mellan Jönköping International Business School (JIBS) och de i sammanhanget nya branscherna Gröna näringslivet och besöksnärin...