Frida Lygnegård, doktorand i handikappvetenskap, HHJ

Självrapporterad delaktighet för ungdomar med funktions-nedsättningar och långvariga ohälsotillstånd.

Detta är den första svenska långtidsstudien av vardagsfungerande och delaktighet som inkluderar ungdomar med funktionsnedsättningar inklusive de som följer grundsärskolans läroplan. Forskningen kommer att baseras på longitudinella data och det övergripande syftet är att över tid studera kausala relationer mellan individuella och miljömässiga faktorer och dess påverkan på ungdomarnas självrapporterade delaktighet i vardagssituationer. Resultatet av projektet förväntas kunna belysa viktiga aspekter som påverkar upplevelsen av delaktighet hos ungdomar med och utan funktionsnedsättningar och långvariga ohälsotillstånd.

Den första delstudien beskriver metodologiska utmaningar kring att använda en av Världshälsoorganisationens sociala klassifikationer för att på gruppnivå undersöka psykisk hälsa hos ungdomar. Den andra delstudien inriktar sig mot att beskriva individ och miljöfaktorer som påverkar delaktighet hemma och i kompisrelationer för ungdomar med och utan funktionsnedsättningar. Den tredje delstudien inriktas mot att identifiera de individ- och miljöfaktorer som har den starkaste relationen till upplevelsen av delaktighet utanför skolan och den fjärde delstudien kommer preliminärt att handlar om att följa upp resultaten från den andra delstudien för att beskriva vad som påverkar upplevelsen av delaktighet hemma och med kompisar över tid.

Kontaktperson Frida Lygnegård, doktorand vid forskarskolan för Hälsa och Välfärd vid Jönköpings University. E-post: frida.lygnegard@ju.se