Datainsamlingen påbörjades hösten 2013. Deltagande kommuner är Gnosjö, Härryda, Vårgårda och Värnamo.​

Undersökningsgruppen består av ca 2000 ungdomar som följs från 12-13 års ålder (åk 6 respektive 7) och senare upp till myndighetsåldern (+ ev fortsättning) enligt följande schema och i varje kommun.

  • Åk 6 följs upp i åk 7 och 8 och därefter i gymnasiets åk 2.
  • Åk 7 följs upp i åk 8 och 9 och därefter i gymnasiets åk 2.

Datainsamling i grundskolan kan samordnas till tre omgångar. I gymnasiet görs detta dock två olika år.

Data insamlas av forskarna i skolorna, utom för dem som flyttat från kommunen (då sker insamling via post och telefon).

Övriga data

Föräldrar ombedes besvara en postenkät vid baslinjemätningen i åk 6/7 samt en kompletterande enkät hösten 2014.

Lärarna ombedes göra skattningar av skolbeteende och skolprestation samma år som eleverna följs (totalt 4 ggr: åk 6/7, åk 7/8 , åk 8/9 + gymn. åk 2)

Intervju genomförs vid ca 17-18 års ålder med noggrannare kartläggning av psykisk hälsa.

Aktiviteter per period

Hösten 2015

Under hösten 2015 genomfördes datainsamling riktad till elever i åk 8/9 i deltagande kommuner.

Våren 2016

Under våren 2016 genomfördes datainsamling riktad till deltagande elevers lärare.

Hösten 2016

Under hösten 2016 genomfördes datainsamling riktad till elever i åk 9 i deltagande kommuner.

Våren 2017

Under våren 2017 slutfördes datainsamlingen i deltagande kommuners högstadieskolor.

Hösten 2017

Under hösten 2017 slutfördes datainsamlingen för den första kohorten i de gymnasieskolor som hade fler än 15 elever i år 2. Resterande elever fick en postenkät skickad hem till sig.

Hösten 2018

Under hösten 2018 slutfördes datainsamlingen för den andra kohorten i de gymnasieskolor som hade fler än 10 elever i år 2. Resterande elever fick en postenkät skickad hem till sig.

Våren 2019

Intervjuer genomfördes med ett urval av eleverna från kohort 1.

Våren 2020

intervjuer genomfördes med ett urval av eleverna från kohort 2.

Våren 2021

LoRDIA-programmets datainsamlingar är avslutade. Det pågår dock fortfarande en flera studier på de mängd data som programmet samlat in sedan starten 2013. Här kan du ladda ner Pdf, 770 kB, öppnas i nytt fönster. en summerande slutrapport skriven av forskningsledare professor Arne Gerdner. Den innehåller även en lista av publicerade avhandlingar, artiklar, konferenspresentationer, studentuppsatser, mm.