Longitudinal Research on Development In Adolescence - LoRDIA är en långtidsstudie av ungdomar och deras utveckling till vuxna. Fokus är på sociala nätverk, skolanpassning, trivsel, psykisk hälsa och bruk av alkohol och droger.

Samarbete

Forskningsprogrammet är ett samarbete mellan Hälsohögskolan i Jönköping (HHJ) och Göteborgs universitet (GU) och spänner över ämnena socialt arbete, psykologi och handikappvetenskap.

Forskargruppen

Dokument