Stipendium till Sabina Kapetanovic

Sabina Kapetanovic

Sabina Kapetanovic tilldelas Systembolagets juniora stipendium 2020 för att möjliggöra fortsatta och fördjupande forskning rörande riskbeteenden som är relaterade till ungdomars alkoholvanor och hälsa. Med hjälp av stipendiet planerar Kapentanovic att besöka Duke University i USA för att utvidga ett redan påbörjat samarbete kring ett internationellt forskningsprogram. Syftet med projektet är bland annat att undersöka hur samspelet mellan ungdomar och föräldrar är relaterat till ungdomarnas utveckling av alkoholvanor över tid. Stipendiet är på 50 000 kronor.

Stort grattis till dig Sabina!

2020-12-04