Författare: Jennie Andersson, Anna Skoglund

Handledare: Johan Melander Hagborg, Sabina Kapetanovic

Abstrakt

Syftet var att undersöka skillnader i upplevelsen av förälder som trygg hamn mellan individer med olika erfarenhet av utsatthet under barndomen i en svensk normalpopulation (16–18 år, N = 933). Jämförelser i skattning av trygg hamn genomfördes mellan de som rapporterat avsaknad av utsatthet, en typ av utsatthet respektive flera typer av utsatthet under barndomen. Resultatet visade att individer som erfarit utsatthet under barndomen skattade lägre upplevelse av förälder som trygg hamn. Dessutom framkom en kumulativ effekt där desto fler typer av utsatthet ungdomarna erfarit, desto lägre skattades upplevelsen av förälder som trygg hamn. Således blir det viktigt att främja föräldra-barnrelationen så att föräldern kan agera trygg hamn och hjälpa barnets återhämtning efter att ha erfarit utsatthet.

Forskningsfinansiärer:

Vetenskapsrådet, Forte, Vinnova, Formas.

Ladda ner PDF Pdf, 512.3 kB, öppnas i nytt fönster.