Författare: Ida Johansen

Handledare: Jimmy Jensen, Högskolan Kristianstad

Abstrakt

För barn och ungdomar med otrygg anknytning till sina föräldrar kan det bli svårare att skapa relationer till människor utanför hemmet både i skolan och även senare i livet. Det är därför av hög vikt att dessa ungdomar får möjlighet att skapa tryggare anknytningsmönster på annat sätt. Den svenska skolan har ett kompensatoriskt uppdrag som innebär att alla elever ska ha möjlighet att fullfölja sin skolgång oavsett förutsättningar. Tidigare undersökningar visar att socioekonomisk bakgrund har betydelse för prestation i skolan, men mindre forskning har gjorts om huruvida familjesituationen i övrigt påverkar skolprestationen. Syftet med studien var att ta reda på om ungdomar upplever att de får ett socialt stöd av sina lärare och hur lärarna uppfattar ungdomar med problematiska föräldrarelationer. Datamaterial från Longitudinal Research on Development In Adolescence (LoRDIA) har använts för att besvara frågeställningen, där enkäter delats ut till 1515 ungdomar och deras lärare i fyra olika svenska kommuner. Enkätsvaren har analyserats genom linjära och logistiska regressioner. Resultatet visade att ungdomar med problematiska föräldrarelationer inte upplever att de får ett socialt stöd av sina lärare. Inga signifikanta resultat upphittades om hur lärare uppfattar dessa ungdomar. Slutsatsen är att mer forskning behövs för att ta reda på hur elever med problematiska föräldrarelationer ska känna att de blir stöttade av sina lärare.

Forskningsfinansiärer:

Vetenskapsrådet, Forte, Vinnova, Formas.

Ladda ner PDF Pdf, 265.2 kB, öppnas i nytt fönster.